Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Verkenning naar volwassenheidsmodel (maturity model) voor digitale ondersteuning van patiëntparticipatie

Organisatie

Nictiz, team monitoring & trendition

Standplaats

Den Haag

Gewenste periode voor de stage

Eerste helft 2016

De Opdracht

In de zorg is de laatste jaren veel aandacht voor ‘patient empowerment’, waarbij de patiënt gestimuleerd wordt en in de gelegenheid wordt gebracht om een grotere rol te spelen in het zorgproces (zie bv. http://www.enope.eu/patient-empowerment.aspx).

Er zijn verschillende digitale middelen om patient empowerment te ondersteunen. Denk bv. aan patiëntportalen, waarmee patiënten inzage krijgen in hun eigen medische gegevens, of persoonlijke gezondheidsdossiers, waarin mensen zelf hun eigen gezondheidsgegevens kunnen bijhouden.

Dergelijke mogelijkheden worden echter nog in wisselende mate door zorgverleners aan zorggebruikers beschikbaar gesteld. Terwijl sommige zorgverleners en zorgaanbieders hierin vooroplopen, zijn anderen daarin nog meer terughoudend (zie bv. het hoofdstuk 8 van de eHealth-monitor 2015 voor argumenten van artsen voor en tegen het digitaal ontsluiten van dossiergegevens voor patiënten, https://www.nictiz.nl/Paginas/eHealth-monitor-2015.aspx). In zekere zin kan men dus stellen dat sommige zorgaanbieders in het digitaal ondersteunen van patiëntparticipatie ‘volwassener’ zijn dan anderen. Hierbij gaat het niet alleen om het al dan niet beschikbaar stellen van digitale middelen, maar ook om de stappen die men onderneemt om patiënten daadwerkelijk te activeren.

Nictiz wil verkennen in hoeverre het mogelijk is om een ‘volwassenheidsmodel’ of ‘maturity model’ te ontwikkelen dat ondersteunend kan zijn bij het benchmarken van zorgorganisaties (bv. door zelfevaluatie) als het gaat om het niveau van digitale ondersteuning van ‘patient empowerment’.

Methode:

Een verkenning van de (grijze) literatuur om te onderzoeken welke bestaande modellen met betrekking tot digitale ondersteuning voor patientparticipatie van nut kunnen zijn,

gevolgd door een fase waarin een eerste concept model patientparticipatie ontwikkeld wordt op basis van de gevonden literatuur.

In een latere fase (mogelijk is dit onderdeel van een vervolgonderzoek) kan het model dan nader worden getoetst of gevalideerd door middel van praktijkonderzoek (interviews).

De opdracht is bedoeld voor studenten met interesse in de rol van patienten in het zorgproces en patient empowerment.Informatie Contactpersoon:

Naam: Johan Krijgsman


Telefoon: 070 317 34 74


Email: krijgsman@nictiz.nl