Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Stageopdracht Fiom 

Organisatie 

Fiom

Standplaats

's Hertogenbosch

Gewenste periode voor de stage

April-Juni 2018

De Opdracht

Stage opdracht Fiom

 

Fiom is de specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Wij bieden informatie en hulp bij vraagstukken zoals keuzevragen omtrent ongewenste zwangerschap, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpt FIOM mensen bij een zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. De opgedane kennis wordt gedeeld met professionals via de website, trainingen en advise.


Achtergrond Stage:

In Nederland worden met behulp van donoren al sinds 1948 kinderen verwekt. Dat gebeurde tot eind jaren 80 vooral onder geheimhouding. In 2004 werd de anonimiteit van spermadonoren volledig afgeschaft. Gezien het feit dat afstammingsgegevens van donorkinderen van vòòr 2004 neit altijd beschikbaar zijn, heeft Fiom samen met het CWZ in Nijmegen een KID-DNA-databan ingericht. Via deze databank kunnen donoren en donorkinderen (onderling) op vrijwillige basis met elkaar in contact omen. In de afgelopen jaren heeft Fiom veel praktijkervaring opgedaan in het begeleiden van ontmoetingen die tot stand komen na een match in de databank tussen donoren en donorkinderen. 

 

Doel Stage:

Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onze dienstverlening door het verrichtten van een onderzoek naar de ontmoetingen die tot stand komen via de KID-DNA-databank.


Stage opdracht:

Meelopen met het onderzoek naar de ervaringen van donoren en donorkinderen voor, tijdens en na een ontmoeting met donorverwanten. Je zult semigestructureerd kwalitatieve diepte-interviews afnemen en eventueel een focusgroep. Op basis van deze interviews lever je een bijdrage aan de analyse van de resultaten en/of de ontwikkeling van een vragenlijst die we als instrument kunen gaan inzetten om onze begeleiding in de toekomst te optimalisren.


Wij zoeken:

Gemotiveerdestudenten die geinteresseerd zijn in afstammingsvragen. De student is analytisch, sociaalvaardig, schrijfvaardig en toont initiatief. Affiniteit met kwalitatief onderzoek is een pré.


Wij bieden:

Wetenschappelijk onderzoek dichtbij de praktijk

Begeleiding door een onderzoeker van Fiom.

Een werkplek op onze locatie in 's Hertogenbosch.


Meer informative?

Zie onze website www.fiom.nl

Neem voor vragen contact op met Sophie Bolt 

 

Informatie Contactpersoon:

Naam: Sophie Bolt

 

Telefoon:0623504159

 

Email: sbolt@fiom.nl