Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Herijking van de campagnestrategie “Slim in de zon”

Organisatie 

KWF

Standplaats

Amsterdam

Gewenste periode voor de stage

April – juni 2018

De Opdracht

Het KWF voert al enkele jaren een nationale zonbeschermingscampagne onder de naam “slim in de zon”. Het team Minder Kanker van het KWF overweegt voor dit thema een herijking van de strategie te kiezen. Aanleiding hiervoor is ondermeer de recente succesvolle campagne “De Rookvrije generatie”, waarmee in korte tijd een grote impact teweeg is gebracht rond het thema tabakspreventie.

Hiervoor wil het KWF het thema zonbescherming systematisch vergelijken met en plotten ten opzichte van andere relevante maatschappelijke thema’s. Denk hierbij aan het drinken van alcohol in het verkeer, het eten van vlees etc. Dit traject pakken we op met verschillende afdelingen binnen KWF, waaronder public affairs.

 

Deze stage zal nog nader worden uitgewerkt en nader worden ingevuld, samen met het team Minder Kanker.

 

Informatie Contactpersoon:

Naam: Kim Kruijt

 

Telefoon: 020 - 754 56 71

 

Email:  kkruijt@kwf.nl