Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Rust en regelmaat voor kinderen met bovenste luchtweginfecties

 

Organisatie 

ZGT- Ziekenhuisgroep Twente afdeling Kindergeneeskunde / Forza

Standplaats

Hengelo

 

Gewenste periode voor de stage

April – juni 2018

De Opdracht

Kinderen met recidiverende luchtweginfecties zijn een grote belasting voor het gezin waarin ze opgroeien. Eetproblemen, korte nachten. Ouders moeten vaak vrij nemen van hun werk omdat de kinderen met koorts niet naar de opvang  kunnen. Door deze bijkomende onrust kan een relatief simpel medisch probleem gauw een grote belasting worden. Ouders gaan minder vragen aan hun kinderen om ze te ontzien en niet verder te belasten. De kinderen worden vaak ontzien waardoor de normale opvoeding ook achterblijft. Tevens worden ouders vaak aangekeken dat ze overbezorgd zijn, omdat ze vaak naar de huisarts gaan. Maar is dat ook zo, of zijn hun kinderen echt vaker ziek?

 

Vanuit deze combinatie hebben we enige tijd geleden een voedings- en rustadvies gecreëerd. Het effect van rust op prevalentie van luchtweginfecties zou via de psychoneuroimmunologie verklaard kunnen worden. Er heerst meer rust en minder druk(stress), waardoor het immuunsysteem optimaler gaat functioneren. Deze stroming is niet nieuw, maar wordt in de Nederlandse ziekenhuizen nauwelijks onderzocht. In deze pilot studie bleek dat de kinderen naast de rust die ze pakten, ook minder infecties lieten zien. Zelfs nog minder dan in de groep die alleen een voedingsadvies kreeg (manuscript in voorbereiding)

 

In dit pilotonderzoek was het de  kinderarts zelf, die het rustadvies heeft gegeven: het opnieuw invoeren van een middagslaapje of op vaste tijden spelen op een afgebakende plek als de kinderen ouder worden. In de toekomst, wil men het geven van rust-adviezen (vooral aan moeilijkere doelgroepen) wat intensiever laten geven door Forza, een organisatie gespecialiseerd in opvoed-ondersteuning. Zich te richten op het stuk rust aanbrengen in de structuur en in het gezin.

 

We zoeken een student die dit wil evalueren in deze stage: die wil meelopen met Forza, en kijken hoe het rustadvies in de praktijk wordt geimplementeerd (welke methodieken worden toegepast?), welke factoren werken bevorderend of belemmerend, en mogelijk enkele ouders wil interviewen over hun ervaringen met de methode.

 

Informatie Contactpersoon:

Naam: Dr. Ellen van de Gaag, Kinderarts

 

Email: E.vdGaag@zgt.nl