Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

‘Persoonlijke kracht' onderzoeken aan de hand van tien dimensies

Type opdracht: Master

In- of extern: Intern

Zelf data verzamelen: Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

 

Opdrachtbeschrijving:

Het maatschappelijke leven is sterk veranderd de afgelopen decennia: zekerheden zijn weg, kansen zijn er te over. Er zijn talloze prikkels gedurende de dag en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat mensen zichzelf verliezen in de hectiek. Stress, onzekerheid en vermoeidheid zijn aan de orde van de dag. Het optimaal benutten van de eigen persoonlijke kracht is essentieel voor het welzijn en welslagen van de moderne mens. Maar wat is ‘persoonlijke kracht’ eigenlijk? Hoe is deze te definiëren? In het boek ‘Kracht voor Tien’ (2016, Business Contact) worden tien dimensies genoemd, in de vorm van gedragsprincipes.

  1. Wees jezelf
  2. Voel wat je moet voelen
  3. Zorg voor jezelf
  4. Geniet intens
  5. Maak je hoofd leeg
  6. Benader het positief
  7. Zet een stap vooruit
  8. Wees je problemen de baas
  9. Maak verbinding met anderen
  10. Koester je dierbaren

De theorie is dat mensen die deze principes toepassen steviger in hun schoenen staan dan mensen die dit niet of weinig doen. Andersom werkt het ook: door deze principes dagelijks toe te passen, kan men winnen aan persoonlijke kracht.

De auteur/testpsycholoog heeft een vragenlijst ontwikkeld (www.krachtvoortien.nl), waarmee scores worden gegenereerd op de genoemde dimensies. Deze vragenlijst is bij >100 proefpersonen is afgenomen. Deze data gebruik je om het concept van persoonlijke kracht en de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te verkennen. Hiervoor voer je bijvoorbeeld factoranalyses en interne consistentie-analyses uit.

Wie zoeken we?

Een nauwkeurige student met gevoel voor testdiagnostiek en psychometrie, die het interessant vindt om vat te krijgen op het begrip ‘persoonlijke kracht’. Uiteraard ontvangt de student een eigen exemplaar van het boek ‘Kracht voor Tien’.

 

Begeleiders

Dr. Peter ten Klooster

Extern: Linda van den Driessche, MSc (auteur van Kracht voor Tien en assessment psycholoog)