Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Review spiritueel welbevinden vragenlijsten

Aanvullende info

Type opdracht: Ma

In– of extern?: Intern                                                                                                       

Hoeveel studenten mogelijk? 1                                   

Zelf data verzamelen (ja/nee? nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): literatuurstudie    

EC (10 of 30EC)? 10 EC       

Opdrachtbeschrijving

Toenemend is er erkenning voor het feit dat welbevinden een belangrijke construct is voor het begrijpen van menselijk functioneren en het ontwerpen en evalueren van interventies. Voor geestelijke gezondheidszorg lijkt het bevorderen van welbevinden een even belangrijk doel als het verminderen van klachten. Over het algemeen wordt welbevinden opgevat als goed kunnen functioneren op cognitief, sociaal en emotioneel vlak en vaak gebruikte instrumenten (zoals de Mental Health Continuum) zijn gebaseerd op een dergelijk model. Naast deze drie dimensies, lijkt echter ook spiritualiteit een belangrijk aspect van welbevinden. Spiritualiteit wordt hierbij opgevat als “zich verbonden voelen met een geheel dat de eigen persoon overstijgt.” Spiritualiteit is mogelijk ook een voorspeller voor het kunnen omgaan met moeilijke levensomstandigheden, zoals ernstige ziektes. Voor toekomstig onderzoek is het belangrijk om in beeld te krijgen of er al goede meetinstrumenten bestaan naar welbevinden die ook de spirituele dimensie omvatten. U selecteert op basis van een systematische zoekstrategie mogelijk relevante instrumenten en evalueert van enkele hiervan de kwaliteit. 

Wie zoeken we?

Een student(e) met interesse in onderzoek naar welbevinden en / of spiritualiteit. In bezig van goede vaardigheden in systematisch zoeken naar literatuur of bereidheid deze te verbeteren.

Wat bieden we?

De mogelijkheid aan de slag te gaan met een vernieuwend en erg actueel onderwerp. Een framewerk voor het opzetten van een review van meetinstrumenten.

Begeleiders: 

Drs. V. van Bruggen, 1e begeleider

Prof. dr. E. Bohlmeier, 2e begeleider