Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Procesevaluatie Positief Educatief Programma (PEP) in het speciaal onderwijsAanvullende info

Type opdracht: MA

In–of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen (ja/nee? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

EC (10 of 30EC)? 10 EC


Opdrachtbeschrijving:


LET OP! Deze opdracht is alleen beschikbaar voor de student die stage loopt vanaf februari bij Attendiz.


Het bevorderen van het positief psychologisch functioneren van kinderen op basisscholen is een prioriteit. Door de Universiteit Twente is in samenwerking met basisscholen en het CEGO de afgelopen jaren het Positief Educatie Programma (PEP) ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de positieve psychologie en op 20 jaar ervaring met ervaringsgericht onderwijs. Het is een uniek programma omdat het programma direct integraal ingrijpt op de uitvoering van het onderwijs, in combinatie met een focus op positieve kwaliteiten (sterke kanten) van kinderen.

In 2016 is PEP ook geïmplementeerd op twee scholen in het speciaal basisonderwijs van scholengemeenschap Attendiz. Om de implementatie van PEP te evalueren zijn we op zoek naar een student die middels interviews een kwalitatief onderzoek wil opzetten. In totaal zijn er +/- 30 leerkrachten op twee scholen bezig met PEP, waarvan we (in overleg) een selectie willen interviewen over de kwaliteit van de implementatie, hun perceptie van PEP, de contextuele factoren en hun toekomstvisie over PEP.


Begeleiders:

J.M.Goldberg, MSc