Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Eustress: een kwalitatief onderzoek

Type opdracht: Master

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee?) Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwalitatief

EC (10 of 30EC)? 10 EC


Opdrachtomschrijving: Stress maakt onvermijdelijk deel uit van het leven. Stress wordt als negatief beschouwd en het vele onderzoek naar stress weerspiegelt de overtuiging dat stress schadelijke gevolgen heeft voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De positieve tegenhanger van stress, eustress, wordt veel minder onderzocht. Eustress is een vorm van stress die aanzet tot actie op momenten dat je je uitgedaagd voelt en gaat gepaard met positieve gevoelens. Net zoals herhaaldelijke lichamelijke activiteit de conditie bevordert zou herhaaldelijke eustress de geestelijke gezondheid kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan floreren. Helaas is er nog weinig bekend over dit onderwerp en is er meer onderzoek nodig.

Voor deze opdracht ga je enkele interviews afnemen met personen uit je omgeving om te onderzoeken hoe zij eustress beschouwen, in welke situaties zij eustress ervaren, met welke kenmerken, gedachten en gevoelens deze situaties gepaard gaan en wat de gevolgen zijn van eustress.

Wie zoeken we? Gemotiveerde studenten die in beperkte mate zelf data willen verzamelen en interesse hebben in kwalitatieve data-analyses.

Begeleiders: Dr. M. Radstaak