Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Mindfit: Gebruikerservaringen internettherapieAanvullende info

Type opdracht Ma

In– of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwalitatief
Opdrachtbeschrijving:


LET OP: Deze opdracht is alleen beschikbaar voor de masterstudent die stage loopt bij Mindfit Hardenberg/Ommen


Internettherapie wordt al langere tijd gezien als een belangrijke en kansrijke aanvulling op face to face contacten. Hoewel onderzoeken goede resultaten lieten zien qua effectiviteit, verloopt de implementatie in de praktijk vaak moeizaam. Ook voor de clienten van Mindfit geldt dat maar een deel start met internettherapie en dat een groot percentage van deze starters ook al vrij snel weer stopt. Dit onderzoek brengt in beeld welke hindernissen gebruikers kunnen ervaren bij het volgen van een behandeling via een internettherapieprogramma.


Wie zoeken we?

Een student met affiniteit met kwalitatief onderzoek en de bereidheid om binnen een praktijkinstelling onderzoek te doen.Wat bieden we?

De mogelijkheid om dit onderzoek te combineren met een klinische stage bij Mindfit Hardenberg/Ommen. Belangrijk is dat een eerste versie van de onderzoeksopzet ter goedkeuring aan de commissie wetenschappelijk onderzoek van de Dimence Groep voorgelegd zal moeten worden en dat deze gegevens tijdig en correct aangeleverd moeten worden om vertraging te voorkomen.
Begeleiders:

Vincent van Bruggen en nnb