Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie


Persoonlijkheidsstoornissen begrijpen: Thema’s in levensverhalen

Type opdracht (Ba/Ma): Master (10EC)

In –of extern?: Intern, samenwerking met GGNet Scelta

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Scelta is een expertisecentrum van GGNet waar mensen met persoonlijkheidsstoornissen behandeld worden. Voordat de cliënten in behandeling komen wordt hen gevraagd hun levensverhaal te schrijven. Dit verhaal biedt een schat aan informatie over hoe cliënten tegen hun leven aankijken. Deze informatie wordt nu gebruikt bij de toewijzing aan de behandeling. Scelta wil het gebruik van het verhaal ook breder in gaan zetten. Daarom is het van belang om ook te onderzoeken hoe een levensverhaal zich ontwikkeld gedurende de behandeling.

Onderzoeksvraag: Dit Masteronderzoek biedt een eerste stap in het onderzoek waarbij levensverhalen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen over de tijd gevolgd worden. Je gaat levensverhalen analyseren die mensen bij aanmelding geschreven hebben. De onderzoeksvraag is: Hoe komen de thema’s agency en communion (en mogelijke nieuwe thema’s) naar voren in de levensverhalen van mensen met PS voorafgaand aan en direct na afloop van een intensieve klinische psychotherapeutische behandeling?

Methode: De data zijn al verzameld. Je draagt bij aan de analyse van de data door een codeschema toe te passen voor het onderzoeken van agency en communion in de levensverhalen.

Wie zoeken we?

Studenten die affiniteit hebben met persoonlijkheidsstoornissen en kwalitatieve analyse.

Begeleider(s):

Gerben Westerhof

Silvia Pol en Fabian Schug (GGNet)