Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Emotie expressies in Dementie


Aanvullende info

Type opdracht (Ba / Ma?) : Ma

In– of extern?: Intern                                  

Hoeveel studenten mogelijk: 1                                    

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Literatuurstudie

EC (10 of 30EC)?: 10 EC

Opdrachtbeschrijving:

Dementie is een ziekte die de cognitieve processen beïnvloedt. Op dit moment zijn er 270.000 mensen met dementie in Nederland maar verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen in de aankomende jaren (Alzheimer Nederland, 2016). Mensen die aan dementie lijden, ervaren ook problemen in het emotie proces en functioneren. Alhoewel er is gebleken dat mensen met dementie nog steeds basis emoties kunnen uitdrukken (Lee, Algase, & McConnell, 2013), kan het zijn dat dementie hun emotie expressies beïnvloedt. Om emoties te bestuderen in dementie wordt soms in de literatuur een emotie inductie taak gebruikt om emoties op te wekken door bijvoorbeeld autobiografische herinneringen te gebruiken. Het blijkt namelijk dat autobiografische herinneringen relatief intact blijven in het dementie proces (Dempsey et al., 2014). Aangezien emoties een belangrijke rol spelen in het dagelijks functioneren, is het van belang om meer inzicht te krijgen in dementie en diens rol in emotie expressies. Het doel is om een beter beeld te krijgen hoe dementie emoties beïnvloedt door middel van een literatuurstudie.

Wie zoeken we?

Student die affiniteit heeft met het onderwerp en zelfstandig en nauwkeurig kan werken. Student die het interessant vindt om literatuur te zoeken en systematisch samen te vatten. Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Begeleiders: 

Prof. dr. G.J. Westerhof en D. Nazareth, MSc.