Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: VGGNET: Onderzoek narratieve therapie bij mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Samenwerking met VGGNet, Warnsveld

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Er bestaan weinig goed onderzochte interventies voor psychische problemen van mensen met verstandelijke beperkingen. Hoewel psychische problemen bij hen veelvuldig voorkomen lijkt deze groep buiten de boot te vallen. Interventies die in de GGZ gebruikt worden sluiten vaak niet goed aan op het niveau van deze groep en in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen ontbreekt de expertise voor behandeling van psychische problematiek vaak. “Wie ben ik?” is een interventie die speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. De interventie is gebaseerd op principes van de narratieve therapie en de life review therapie en heeft bijzondere aandacht voor het vaak moeilijke levensverhaal. Bestaand onderzoek laat zien dat psychische klachten verminderen en welbevinden verbetert na afloop van de interventie. Om beter zicht te krijgen op wat er in de interventie gebeurt, worden in dit onderzoek werkboeken van deelnemers geanalyseerd. De exacte focus van de kwalitatieve analyse wordt in overleg met de student(en) bepaald.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit met de doelgroep van de interventie, die interesse hebben in kwalitatief onderzoek.

Wat bieden we? De data (de werkboeken) zijn al beschikbaar gesteld door de deelnemers.

Meer info?: Janny Beernink (VGGNet) j.beernink@ggnet.nl

Begeleider: Gerben Westerhof