Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Effecten van een dankbaarheidsinterventie in de algemene bevolking

Algemene informatie

Masterthese

Intern

4 studenten

Zelf data verzamelen: nee

Kwantitatief

10 EC

Opdrachtbeschrijving:

Er is toenemend bewijs dat dankbaarheidsinterventies kunnen bijdragen aan welbevinden. Veel studies richten zich echter op gezonde populaties en zijn van korte duur. In het najaar van 2017 zijn we vanuit de UT met een grootschalig onderzoek gestart naar de effecten van een 6-weekse ‘dankbaarheidsinterventie’. Deelnemers uit de algemene bevolking werden gerandomiseerd in één van de volgende groepen: (1) dankbaarheidsinterventie, (2) jezelf trakteren als actieve controleconditie, en (3) wachtlijstgroep. Elke week vulden ze een geluksdagboek in over wat ze gedaan hadden. Vragenlijsten werden voorafgaand en na afloop van de interventie gemeten. Ook zijn er follow-up data beschikbaar. Diverse vragenlijsten zijn afgenomen, onder andere voor het meten van mentaal welbevinden, angst, depressie, stress, positieve relaties, dankbaarheid en optimisme.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de effecten van positief psychologische interventies op het welzijn van mensen (kwantitatief). Je kunt goed uit de voeten met SPSS. Het is bij deze opdracht eventueel ook mogelijk om een kwalitatieve onderzoeksvraag toe te voegen met betrekking tot de ingevulde geluksdagboekjes.

Wat bieden we?

Het interessante van dit project is dat je betrokken bent bij een innovatieve interventie en dat je als eerste kunt zien wat een dergelijke interventie gericht op dankbaarheidmet mensen doet.

Begeleiders: 

1e begeleider: Marion Sommers-Spijkerman

2e begeleider: Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra of Nadine Köhle