Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Positief denken en maatschappelijke effecten: een systematische reviewType opdracht: Ma

In– of extern: Intern

Hoeveel studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen: Systematische review

Type onderzoek: Een literatuurstudie

EC: 10

Opdrachtbeschrijving:

Positief denken kan het welzijn en weerbaarheid van mensen vergroten. Maar wat zijn de maatschappelijk effecten van positief denken? Zijn mensen die positief denken minder vaak ziek, zijn ze productiever, leveren ze een grotere bijdrage aan de gemeenschap? Bespaart positief denken maatschappelijk kosten? Om deze vragen te beantwoorden doe je een literatuurstudie.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor het onderwerp die een literatuurstudie over het onderwerp willen doen. Studenten die literatuur zoeken, doorspitten en systematisch samenvatten interessant en uitdagend vinden. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zelfstandig en integer kunnen werken.


Begeleiders: Dr. P. Meulenbeek en Dr. P. ten Klooster