Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Vermoeidheid en burnout: een systematische review van de etiologie, in stand houdende factoren en behandelingType opdracht: Ma

In– of extern: Intern

Hoeveel studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen: Systematische review

Type onderzoek: Een literatuurstudie

EC: 10

Opdrachtbeschrijving:

Bij chronische lichamelijke aandoeningen is bekend dat veel patiënten ernstige vermoeidheidsklachten rapporteren. Vermoeidheidsklachten hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en op het vervullen van dagelijkse rollen.

Minder duidelijk in beeld is de rol van vermoeidheid bij psychische stoornissen.

Je onderzoekt middels een literatuurstudie welke rol vermoeidheidsklachten bij burnout spelen, welke kennis over het ontstaan en in stand houden van ernstige vermoeidheidsklachten beschikbaar is en of/hoe de behandeling van vermoeidheidsklachten geïntegreerd wordt bij de psychotherapeutische en/of farmacologische behandeling.

Je doet een systematisch literatuuronderzoek naar vermoeidheidsklachten bij burnout.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor het onderwerp die een literatuurstudie over het onderwerp willen doen. Studenten die literatuur zoeken, doorspitten en systematisch samenvatten interessant en uitdagend vinden. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zelfstandig en integer kunnen werken.


Begeleiders: Dr. P. Meulenbeek en Dr. C.Bode