Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Beschermende factoren voor agressie in een forensische psychiatrische instelling  

Type opdracht (Ba / Ma?): Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee? Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatieve studie

EC (10 of 30EC)? 10 EC

 

Opdrachtbeschrijving:

 

Risicotaxatie is een belangrijke taak van professionals werkzaam in de forensische psychiatrie. Dagelijks worden verschillende beslissingen genomen aan de hand van de inschatting van het risico op agressie van de forensische patiënten. Hiervoor worden bestaande instrumenten gebruikt waarin risicofactoren zijn opgenomen waarvan in eerdere studies een relatie is aangetoond met agressief gedrag (zoals middelen misbruik, psychotische symptomen of een antisociale houding). Naast risicofactoren is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor positieve, beschermende factoren zoals positieve relaties, empathisch vermogen en motivatie. In hoeverre, deze positieve beschermende factoren een bijdrage kunnen leveren aan de inschatting van het risico op agressie in een instelling is nog weinig onderzoek naar gedaan.

 

Op basis van een real-world dataset afkomstig van een forensisch psychiatrisch afdeling, willen we onderzoeken 1) of deze positieve beschermende factoren een voorspellende waarde tonen voor de agressie op de afdeling, boven een bestaande risico-taxatie instrument, en 2) of veranderingen in de protectieve factoren leidt tot minder agressie op de afdeling.

 

Het betreft meerdere datasets met longitudinale data, waarbij enige ervaring met SPSS gewenst is om de datasets aan elkaar te kunnen koppelen.

 

Een bezoek aan de forensische psychiatrische afdeling om de resultaten van de these te bespreken met de professionals is mogelijk, indien gewenst.

 

Wie zoeken we? Twee studenten die interesse hebben in positieve factoren binnen forensische psychologie, systematisch kunnen werken en enige affiniteit hebben met SPSS.

Begeleiders:  Farid Chakhssi en Wouter Smink