Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Vriendelijk zijn voor anderen: Hoe effectief is de ‘Acts of kindness’ interventie in de algemene bevolking?

 

 

Algemene informatie

Masterthese 

Intern

4-8 studenten

Zelf data verzamelen: nee

Kwantitatief

10 EC

 

Opdrachtbeschrijving:

In het najaar van 2017 zijn we vanuit de UT met een grootschalig onderzoek gestart naar de effecten van een ‘vriendelijkheidsinterventie’. Deelnemers uit de algemene bevolking werden gerandomiseerd in één van de volgende vier groepen: (1) vriendelijkheidsinterventie met reflectie, (2) vriendelijkheidsinterventie zonder reflectie, (3) jezelf trakteren, en (4) wachtlijstgroep. De deelnemers in de interventiegroepen kregen de opdracht om gedurende zes weken dagelijks vriendelijk gedrag toe te passen, voor anderen (groep 1 & 2) of voor zichzelf (groep 3). Elke week vulden ze een geluksdagboek in over wat ze gedaan hadden. Vragenlijsten werden voorafgaand en na afloop van de interventie gemeten. Ook zijn er follow-up data beschikbaar. Diverse vragenlijsten zijn afgenomen, onder andere voor het meten van mentaal welbevinden, angst, depressie, stress, positieve relaties, dankbaarheid en optimisme.

 

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de effecten van positief psychologische interventies op het welzijn van mensen (kwantitatief). Het is bij deze opdracht eventueel ook mogelijk om een kwalitatieve onderzoeksvraag toe te voegen met betrekking tot de ingevulde geluksdagboekjes.

 

Wat bieden we?

Het interessante van dit project is dat je betrokken bent bij een innovatieve interventie en dat je als eerste kunt zien wat een dergelijke interventie gericht op vriendelijkheid met mensen doet.

 

Begeleiders: 

1e begeleider: Marion Sommers-Spijkerman

2e begeleider: Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra of Nadine Köhle