Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:


Literatuur review: toekomstverbeelding bij jongeren

 

Aanvullende info

Type opdracht (Ba / Ma?): MA

In– of extern?: intern                                                                                  

Hoeveel studenten mogelijk? 1                                    

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):Literatuurstudie

10 EC scriptie

 

Opdrachtbeschrijving:

De adolescentie is een belangrijke periode voor de persoonlijke, sociale, spirituele en maatschappelijke ontwikkeling. Vaak wordt de ontwikkeling van jongeren gestuurd door onbewuste, beperkende beelden over wie zij (kunnen) worden. Daarom is juist in de vroege adolescentie het bewust worden van toekomstbeelden en manieren om naar de toekomst te navigeren van belang. In deze opdracht doe je een systematisch literatuuronderzoek naar de state-of-the-art van het onderzoek naar toekomstverbeelding bij jongeren. In deze beschrijvende review neem je zowel kwalitatieve als kwantitatieve studies mee. Deelvragen richten zich op welke meetinstrumenten worden gebruikt, wat bekend is over de inhoud van toekomstbeelden van jongeren (doelen en wensen ten aanzien van beroep, relaties e.d.), en de houding ten aanzien van de toekomst (open, gesloten of flexibel).

 

Wie zoeken we?

Student die systematisch kan werken, met goed analytisch vermogen en wetenschappelijke schrijfvaardigheden.

 

Wat bieden we?

Een opdracht die bijdraagt aan lopend onderzoek aan de vakgroep. De uitkomsten van de scriptie dragen bij aan verdere ontwikkeling van een actueel onderwerp dat wetenschappelijk innovatief is en praktisch relevant.

 

Begeleider: 

Anneke Sools