Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

Literatuur review: interventies ter bevordering van toekomstvaardigheid

Aanvullende info:

Type opdracht (Ba / Ma?): MA

In– of extern?: intern                                                                                  

Hoeveel studenten mogelijk? 1                                    

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):Literatuurstudie

10 EC scriptie

Opdrachtbeschrijving:

Toekomstverbeelding is een menselijke capaciteit die ten grondslag ligt aan wetenschappelijke uitvindingen en de ontwikkeling van cultuur, maar ook een rol speelt in het dagelijks leven van mensen. Het plannen van een uitstapje, het orienteren op je loopbaan, het dromen over een leukere relatie, het bedenken van manieren om ondanks een chronische ziekte toch kwaliteit van leven te bereiken, zijn allemaal vormen van alledaagse toekomstverbeelding. In de huidige snel veranderende, complexe en onzekere samenleving, wordt volgens sommige sociologen en pedagogen in toenemende mate een beroep gedaan op toekomstverbeelding. Het zou volgens sommige onderzoekers gaan om een vaardigheid die getraind kan worden (Futures literacy/toekomstvaardigheid). Om toekomstvaardigheid te trainen zijn verschillende interventies ontwikkeld. In dit systematisch literatuuronderzoek breng je die interventies in kaart: welke interventies zijn er, hoe zijn die opgebouwd, op welke doelgroepen richten ze zich, welke doelstellingen worden beoogd? Het gaat vooral om interventies op individueel niveau om bijvoorbeeld waarde en richting in het leven te bepalen. Er zijn ook scenario methoden die gaan over het verbeelden van toekomstig beleid of een toekomstige samenleving; deze worden alleen meegenomen voor zover ook de verbeelding van het individuele leven expliciet onderdeel is van betreffende methoden.

Wie zoeken we?

Student die systematisch kan werken, met goed analytisch vermogen en wetenschappelijke schrijfvaardigheden.

Wat bieden we?

Een opdracht die bijdraagt aan lopend onderzoek aan de vakgroep. De uitkomsten van de scriptie dragen bij aan verdere ontwikkeling van een actueel onderwerp dat wetenschappelijk innovatief is en praktisch relevant.

Begeleider: 

Anneke Sools