Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Dementie & apps (inclusief ruime stagevergoeding)

Aanvullende info

Type opdracht: MA

In– of extern?: extern                                                                               

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatief/kwalitatief    

EC (10 of 30EC)? 30 EC       

Wij zijn op zoek naar een student die interesse heeft in een afstudeerproject voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, rondom het inzetten van tablets bij mensen met lichte dementie. Het promotieonderzoek valt onder het lectoraat verpleegkunde van Saxion. Het lectoraat Verpleegkunde heeft de opdracht praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren dat:

 • (praktijk)kennis levert voor de beroepspraktijk en de bredere samenleving en daarmee bijdraagt aan de innovatie van de praktijk;
 • bijdraagt aan een kwaliteitsimpuls voor het hbo onderwijs en zorgt er voor dat dit onderwijs up to date blijft en docenten professionaliseren;
 • een bijdrage levert aan kennisontwikkeling.  Tabletcomputers hebben ict-gebruik toegankelijker gemaakt, juist voor groepen met geen of zeer beperkte ervaring met ICT. Dankzij de combinatie van aanraakschermen en goed doordachte software is het waardevol om te onderzoeken of mensen met dementie ook profijt kunnen hebben van het gebruik van tablets en op welke manier.Tablets en applicaties (apps) zouden mensen met lichte dementie kunnen ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding en zelfmanagement, zodat hun kwaliteit van leven (participatie in dagelijkse en sociale activiteiten) wordt vergroot. Deze belofte kan echter alleen worden waargemaakt als door individuele personen de voor hen bruikbare apps kunnen worden geselecteerd en als ondersteuning wordt geboden in het leren gebruiken van de tablet en de apps.Het promotieonderzoek van Yvonne Kerkhof richt zich op het ontwikkelen en testen van een persoonsgericht tablet programma, wat zal bestaan uit een selectie-tool en training, voor mensen met lichte dementie.  

Vanaf september t/m februari (periode is bespreekbaar) zijn wij op zoek naar een student die interesse heeft in dit onderwerp en een onderzoeksstage wil lopen bij Saxion. De student zal de promovendus assisteren bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarbij het persoons-gerichte tablet programma ingezet gaat worden bij een experimentele groep (n=12) en vergeleken wordt met een controle groep (n=12) die ook met een tablet gaan werken, maar dan zonder programma. Uitkomstmaten zijn onder andere: zelfmanagement, sociale participatie en kwaliteit van leven. Ook zal er tijdens deze studie een kwalitatieve procesevaluatie worden uitgevoerd die onder andere inzicht moet geven in de belemmerende en bevorderlijke factoren van de implementatie. Hierna volgt een (promotie)onderzoek waarin het effect van de interventie (tabletprogramma) zal worden onderzocht met een experimentele studie (valt buiten de scope van de afstudeeropdracht). Deze effectstudie maakt onderdeel uit van een Europees project dat zich, samen met andere deelprojecten, focust op het inzetten van bestaande technologische toepassingen bij mensen met dementie (INDUCT).

De uitdaging

Als student werk je nauw samen met Yvonne Kerkhof PhD student van VUmc en Saxion. Je taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Maken van een plan en onderzoeksverslag voor de haalbaarheidsstudie;
 • Assisteren in het werven van mensen met dementie en hun mantelzorgers;
 • Uitvoeren van de data-collectie in samenwerking met de PhD student;
 • Proces en data-analyse van de data.

Je profiel

We zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste student met interesse voor dementie en een technologie georiënteerd psychosociaal onderzoek die de volgende achtergrond en ervaring heeft:

 • Bezig is met een master op het gebied van gezondheid of ‘human interaction’ gecombineerd met technologie. Bijvoorbeeld:  technische geneeskunde, zorg en technologie, ‘human technology  interaction’ of  ‘human computer interaction’. Ook studenten die bezig zijn met een master op het gebied van (klinische or neuro) psychologie of gerontologie, gezondheid of communicatiewetenschappen (of gerelateerde masters) zijn welkom om te solliciteren;
 • Ervaring hebben met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en SPSS;
 • Affiniteit en ervaring hebben met het gebruik van touchscreen technologie en applicaties;
 • Vaardigheden om mensen die onbekend zijn met touchscreen technologie in het gebruik ervan te stimuleren;
 • Affiniteit om te werken met ouderen met dementie (werkervaring in de dementiezorg heeft de voorkeur);
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Schrijfvaardigheden in het Engels;
 • Je bent proactief, precies, reflectief, je kunt organiseren, je eigen werkzaamheden plannen en zelfstandig werken.

We bieden?

Een ruime stagevergoeding en een inspirerende stageplek bij Saxion.

Aanvullende informatie

Een kennismakingsgesprek is onderdeel van de procedure voor 29 augustus een sollicitatiebrief en CV naar y.j.f.kerkhof@saxion.nl.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Kerkhof MSc 06-12373111 of y.j.f.kerkhof@saxion.nl.