Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel:   


Reis naar de toekomst. Hoe middelbare scholieren de toekomst verbeelden in het dagelijks leven


Aanvullende info:

Type opdracht (Ba / Ma?): MA

In– of extern?: intern                                                                                  

Hoeveel studenten mogelijk? 1                                    

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):Kwalitatief

10 EC scriptie

  

Opdrachtbeschrijving:

De adolescentie is een belangrijke periode voor de persoonlijke, sociale, spirituele en maatschappelijke ontwikkeling. Vaak wordt de ontwikkeling van jongeren gestuurd door onbewuste, beperkende beelden over wie zij (kunnen) worden. Daarom is juist in de vroege adolescentie het bewust worden van toekomstbeelden en manieren om naar de toekomst te navigeren van belang. Wetenschappelijk onderzoek heeft zich vooral gericht op de inhoud van die toekomstbeelden (doelen en wensen ten aanzien van beroep, relaties e.d.) en de werking ervan (voor de gezondheid en motivatie bijvoorbeeld). Recentelijk is echter meer aandacht gekomen voor de houding ten aanzien van de toekomst (open of gesloten), en het ontwikkelen van een flexibele houding. In deze opdracht ga je toekomstverbeeldingen van middelbare scholieren in Enschede analyseren die zijn verzameld voorafgaand, tijdens en na een kort kunsteducatie programma waarin de verbeelding gestimuleerd werd. In totaal zijn 6 leerlingen gevolgd over een periode van 5 weken. Je doet een kwalitatieve inhoudsanalyse van de dagelijkse (korte termijn) toekomstbeelden en houding, en kijkt hoe die samenhangen met de toekomstbeelden en houding ten aanzien van de toekomst op de langere termijn (gemeten dmv een interview en toekomstbrief).

 

Wie zoeken we?

Student met goede analytische vaardigheden en ethisch bewustzijn (t.a.v. het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van minderjarigen).

 

Wat bieden we?

Een uitdagende opdracht die bijdraagt aan lopend onderzoek aan de vakgroep. De uitkomsten van de scriptie dragen bij aan verdere ontwikkeling van een actueel onderwerp dat wetenschappelijk innovatief is en praktisch relevant.

 

Begeleider: 

Anneke Sools