Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel:  De rol van vermoeidheid bij de adaptatie aan reuma

 

Type opdracht:                                  Ma

In –of extern?:                                   Intern

Max. aantal studenten mogelijk:    2

Begeleiding:                                        Individueel / groep

Zelf data verzamelen?                       Nee, bestaande longitudinale dataset

Type onderzoek:                                 kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met de ziekte leren omgaan. Vermoeidheid is één van de belangrijkste klachten van mensen met reuma en kan een grote invloed hebben op hun adaptatie aan de ziekte.

In een longitudinaal onderzoek  hebben mensen met reuma over een periode van een jaar drie keer een vragenlijst ingevuld met onder meer vragen over hun vermoeidheid en hun adaptatie aan de ziekte (depressieve stemming, angst, ervaring van een zinvol leven,  sociale participatie). Ook zijn vragen gestelde over ervaren positieve emoties en zelf-effectiviteit bij het omgaan met reuma. Het ervaren van positieve emoties kan een bron van veerkracht zijn voor mensen om om te gaan met hun vermoeidheid. Ook de verwachtingen die patiënten hebben over hun eigen mogelijkheden om met vermoeidheid en andere symptomen van de ziekte om te gaan speelt  mogelijk een rol bij de adaptatie aan de ziekte.

Verschillende longitudinale onderzoekvragen over de rol van vermoeidheid bij de adaptatie aan reuma kunnen worden onderzocht zoals:

Wat is de relatie tussen het beloop van vermoeidheid  en mentale gezondheid (depressie/angst), ervaring van een zinvol leven of sociale participatie? Welke rol spelen de ervaring van positieve emoties of zelf-effectiviteit bij de adaptatie aan vermoeidheid?

Wie zoeken we?  Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’

Begeleider:  Dr. Erik Taal; vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie; e.taal@utwente.nl