Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Positieve psychologische interventies binnen Tactus Verslavingszorg

 

Aanvullende info

Type opdracht:                                                MA

In– of extern?:                                      Extern, Tactus Verslavingszorg

Hoeveel studenten mogelijk?                            1                                   

Zelf data verzamelen?                                      Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): 

Literatuurstudie en inventarisatie onder Tactus professionals

 

 

Opdrachtbeschrijving:

Tactus Verslavingszorg biedt hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. Tactus zoekt hierbij naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

 

Kern van de behandeling is veelal cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering, waarbij de patiënt zelf de regie houdt. Recentelijk wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van positief psychologische interventies, zoals Voluit Leven, krachtwerk en het Vat van Zelfwaardering. Op dit moment gaat het echter om losse initiatieven, vaak uitgevoerd in een specifieke regio van Tactus, zonder dat een interventie instellingsbreed wordt toegepast.

 

Binnen deze opdracht inventariseer je wat er op dit moment allemaal gebeurt m.b.t. positief psychologische interventies binnen Tactus. Hiertoe interview je een aantal professionals en beschrijf je de interventies. Vervolgens beantwoord je op basis van literatuuronderzoek de vraag hoe deze interventies zich tot elkaar verhouden. Waar zijn ze op gebaseerd? Waar zit de overlap? Wat is uniek aan de interventies? Om op basis hiervan uiteindelijk een advies te geven aan Tactus m.b.t. de inzet van positief psychologische interventies binnen de verslavingszorg.

 

Wie zoeken we?

Een student die geïnteresseerd is in positieve psychologie en verslavingszorg.

 

Begeleiders: 

Eerste begeleider: Nader te bepalen

Tweede en externe begeleider: Dr. Marloes Postel, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie / Tactus Verslavingszorg