Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Breindebaas app – evaluatie na 3 maandenAlgemene informatie

Masterthese

Externe opdracht Tactus Verslavingszorg

1 student

Geen eigen dataverzameling

Kwantitatief onderzoek

10 EC

Opdrachtbeschrijving:

In november 2016 is de app Breindebaas gelanceerd. De Breindebaas app helpt probleemdrinkers spelenderwijs bij het stoppen of minderen met alcohol. Doel is het doorbreken van onbewuste processen die een alcoholverslaving in stand houden. Gebruikers van de app krijgen daarom foto’s van drankjes te zien en krijgen de opdracht om de alcoholvrije drankjes met een ‘swipe-beweging’ naar zich toe te halen en de alcoholhoudende drankjes van zich af te duwen. De app is ontwikkeld door de Universiteit Twente, in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, de Universiteit van Amsterdam en Saxion Hogeschool Enschede.


In een pilotstudie hebben we deelnemers (n=1214) gevraagd om de app 3 weken lang 2x per week te gebruiken. Voor aanvang en na 3 weken ontvingen deelnemers een vragenlijst met daarin vragen over hun alcoholconsumptie, de wijze van gebruik van de app (adherentie) en hun mening over de app. De analyses van deze gegevens zullen in februari 2017 worden afgerond. Gelijktijdig zal de derde meting worden verstuurd naar deelnemers, waarin we ze drie maanden na het in gebruik nemen van de app nogmaals vragen naar hun alcoholconsumptie, in hoeverre ze de app nog steeds gebruiken en wat het gebruik van de app ze heeft opgeleverd. De gegevens worden via een digitale vragenlijst verzameld en medio maart zullen alle gegevens binnen zijn. Je hoeft zelf dus geen gegevens te verzamelen, maar helpt wel bij de verwerking van de data en de lopende zaken rondom deze meting. Vervolgens analyseer je de gegevens van dit derde meetmoment om hiermee antwoord te geven op de vragen: Wat is het resultaat van de Breindebaas app op alcoholconsumptie na 3 maanden? In hoeverre wordt de app 3 maanden na de start nog gebruikt door deelnemers? Wat heeft het gebruik van de Breindebaas app deelnemers opgeleverd na 3 maanden?


Wie zoeken we?

Een student die geïnteresseerd is / affiniteit heeft met de doelgroep van de verslavingszorg en de Nederlandse taal (schriftelijk) goed beheerst. Tevens beschikt de student over goede kwaliteiten in kwantitatieve data analyse. Ook tekent de student voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Er wordt tevens verwacht dat de student minstens 1 dag per week werkzaam is op de Tactus locatie in Enschede.


Begeleiders:

Marloes Postel (m.g.postel@utwente.nl)

Marcel Pieterse