Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: eMail conversaties in de interventie Op Verhaal Komen

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: Kwantitatief onderzoek

De interventie Op Verhaal Komen is in verschillende studies effectief gebleken in het verminderen van depressieve klachten en het verbeteren van welbevinden. In twee studies is er gebruik gemaakt van coaching via email. Je gaat in dit onderzoek na welke kenmerken van de email gerelateerd zijn aan de adherentie (d.w.z. het afmaken van de interventie) en de werkzaamheid (d.w.z. de verbeteringen in welbevinden en klachten). Je analyseert daartoe de data met behulp van het programma Linguistic Inquiry and Word Count. Dat classificeert de woorden die mensen gebruiken aan de hand van psychologische functies, zoals emotionele expressie. Je vergelijkt de kenmerken van emails van mensen die de interventie hebben afgemaakt met die van mensen die dat niet hebben gedaan. Of je vergelijkt de emails van mensen die verbeterd zijn in klachten en/of welbevinden met die van mensen die daarin niet verbeterd zijn. Op deze wijze proberen we meer inzicht te krijgen hoe het therapeutisch proces dat deelnemers doorlopen gerelateerd is aan adherentie en werkzaamheid van de interventie.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor kwantitatief onderzoek.

Wat bieden we? De interventie is beschreven in drie artikelen (Korte et al., 2012; Lamers et al., 2015; Westerhof et al., 2017). De data zijn beschikbaar, maar vragen nog wel om enige ordening.

Begeleider: Gerben Westerhof