Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Preventie van angst- en paniekstoornissen

 

Type opdracht (Ba/Ma):          Master

In –of extern?:                         Intern

Omvang:                                 10 EC                

Hoeveel studenten mogelijk?  1 á 2 (afhankelijk van uitgebreidheid van de opdracht)              

Type onderzoek:                      Literatuuronderzoek                

 

Opdrachtomschrijving:

Angst- en paniekstoornissen zijn veelvoorkomende psychische aandoeningen die veel ziektelast en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Het voorkomen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Welke preventieve interventies zijn er ontwikkeld en wat is hun effect?

Inzicht krijgen in preventieve interventies voor angst- en paniekstoornissen kan aanknopingpunten geven voor verbetering van de preventie van deze stoornissen.

Van de student wordt verwacht:

- een systematische review te doen naar preventieve interventies voor angst- en paniekstoornissen

 

Wie zoeken we?

Studenten die in het najaar van 2017 een systematische review willen uitvoeren naar preventieve interventies voor angst- en paniekstoornissen die zelfstandig en integer kunnen werken. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

 

Begeleider(s):

Dr. Peter Meulenbeek en Dr. Peter ten Klooster.