Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Hartpatiënten : ervaringen rondom een hartoperatie en wensen voor een perioperatieve, psychologische interventie

 

Type opdracht:                             Master

In –of extern?:                              Intern  

Meerdere studenten mogelijk?    Ja : 2

Zelf data verzamelen?                 Nee

Type onderzoek:                          Kwalitatief

 

 

Opdrachtomschrijving

Bij de afdeling cardiologie van ZGT zijn in 2016 en 2017 interviews afgenomen bij zes hartpatiënten, die een hartoperatie hebben ondergaan, en zes verschillende zorgprofessionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, cardioloog, etc.).

Uit de verhalen van patiënten komt naar voren dat zowel de periode voor als na de operatie heftig voor hen is, patiënten maken veel mee en zij gaan daar op verschillende manieren mee om. Deze patiëntervaringen en gebruikte coping strategieën zijn echter onderbelicht in onderzoek. De hypothese van ons onderzoek is dat positieve psychologie een rol kan spelen in het mentale welbevinden van deze patiënten en wellicht hun herstel na de hartoperatie kan bevorderen. Wat die rol precies kan zijn, is één van de vragen die jij als MSc student bij deze opdracht zal beantwoorden.  

Het interview met de patiënten bestond uit twee delen: wat waren hun ervaringen voor en na de hartoperatie (aanloop naar operatie, fysieke klachten, emotionele belasting, verloop van herstel na operatie) en wat zijn hun wensen voor een interventie (app) die hen zou begeleiden vóór en ná een operatie (qua inhoud, qua duur, qua ondersteuning van professionals, etc.).

Het interview met de zorgprofessionals richtte zich met name op dit laatste onderwerp: wat zou er in een perioperatieve interventie (app) voor patiënten moeten komen?

 

De beschikbare data bestaat uit audio-opnames waarvan een deel al verbatim is uitgewerkt en een deel nog niet. Jouw taak als onderzoeker bij deze opdracht is om de interviews kwalitatief te analyseren door deze te coderen en zo te zoeken naar thema’s die spelen bij patiënten en zorgprofessionals.

Doel is om antwoord te krijgen op vragen als : wat maken deze patiënten mee? Hoe gaan zij hiermee om (denk aan coping, emotieregulatie)? Herken je bepaalde helpende / niet helpende gedachten of coping strategieën bij deze patiënten? Wat zou een (positief) psychologische interventie voor deze patiënten kunnen betekenen? Hoe zou zo’n interventie eruit moeten zien? Welke elementen van positieve psychologie sluiten aan bij deze patiënten en hun behoeften?

 

Als resultaat levert dit een kwalitatieve analyse op die weergeeft wat patiënten meemaken en hoe een interventie hen zou kunnen helpen de periode voor en na een hartoperatie te verlichten.   

 

Wie zoeken we?

 

Gemotiveerde studenten met interesse voor (ervaringen van) hartpatiënten en voor het vertalen van wensen (van patiënten en professionals) naar een psychologische interventie (app).

 

 

Meer info?:  

Annemieke van der Horst, promovenda bij UT en Saxion, a.vanderhorst-1@utwente.nl  

 

Begeleider:

Eerste begeleider : nader te bepalen

Tweede begeleider: Annemieke van der Horst, MSc.

Hartpatiënten : ervaringen rondom een hartoperatie en wensen voor een perioperatieve, psychologische interventie

 

Type opdracht:                             Master

In –of extern?:                              Intern  

Meerdere studenten mogelijk?    Ja : 2

Zelf data verzamelen?                 Nee

Type onderzoek:                          Kwalitatief

 

 

Opdrachtomschrijving

Bij de afdeling cardiologie van ZGT zijn in 2016 en 2017 interviews afgenomen bij zes hartpatiënten, die een hartoperatie hebben ondergaan, en zes verschillende zorgprofessionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, cardioloog, etc.).

Uit de verhalen van patiënten komt naar voren dat zowel de periode voor als na de operatie heftig voor hen is, patiënten maken veel mee en zij gaan daar op verschillende manieren mee om. Deze patiëntervaringen en gebruikte coping strategieën zijn echter onderbelicht in onderzoek. De hypothese van ons onderzoek is dat positieve psychologie een rol kan spelen in het mentale welbevinden van deze patiënten en wellicht hun herstel na de hartoperatie kan bevorderen. Wat die rol precies kan zijn, is één van de vragen die jij als MSc student bij deze opdracht zal beantwoorden.  

Het interview met de patiënten bestond uit twee delen: wat waren hun ervaringen voor en na de hartoperatie (aanloop naar operatie, fysieke klachten, emotionele belasting, verloop van herstel na operatie) en wat zijn hun wensen voor een interventie (app) die hen zou begeleiden vóór en ná een operatie (qua inhoud, qua duur, qua ondersteuning van professionals, etc.).

Het interview met de zorgprofessionals richtte zich met name op dit laatste onderwerp: wat zou er in een perioperatieve interventie (app) voor patiënten moeten komen?

 

De beschikbare data bestaat uit audio-opnames waarvan een deel al verbatim is uitgewerkt en een deel nog niet. Jouw taak als onderzoeker bij deze opdracht is om de interviews kwalitatief te analyseren door deze te coderen en zo te zoeken naar thema’s die spelen bij patiënten en zorgprofessionals.

Doel is om antwoord te krijgen op vragen als : wat maken deze patiënten mee? Hoe gaan zij hiermee om (denk aan coping, emotieregulatie)? Herken je bepaalde helpende / niet helpende gedachten of coping strategieën bij deze patiënten? Wat zou een (positief) psychologische interventie voor deze patiënten kunnen betekenen? Hoe zou zo’n interventie eruit moeten zien? Welke elementen van positieve psychologie sluiten aan bij deze patiënten en hun behoeften?

 

Als resultaat levert dit een kwalitatieve analyse op die weergeeft wat patiënten meemaken en hoe een interventie hen zou kunnen helpen de periode voor en na een hartoperatie te verlichten.   

 

Wie zoeken we?

 

Gemotiveerde studenten met interesse voor (ervaringen van) hartpatiënten en voor het vertalen van wensen (van patiënten en professionals) naar een psychologische interventie (app).

 

 

Meer info?:  

Annemieke van der Horst, promovenda bij UT en Saxion, a.vanderhorst-1@utwente.nl  

 

Begeleider:

Eerste begeleider : nader te bepalen

Tweede begeleider: Annemieke van der Horst, MSc.