Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Herstel bij psychische ziekte

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Type onderzoek: Systematische review

Opdrachtomschrijving:

De afgelopen jaren is het begrip herstel sterk in de belangstelling. Naast het klinische herstel van een psychische stoornis, is er ook sprake van persoonlijk en maatschappelijk herstel. Aandacht voor herstel brengt een verandering in focus met zich mee, omdat niet meer alleen de klachten, maar ook het welbevinden van cliënten centraal komt te staan in de behandeling. Daarbij is het ook van belang dat niet alleen het klinische perspectief, maar ook het perspectief van de cliënt aandacht krijgt. We hebben nog weinig overzicht over de verschillende betekenissen die cliënten met verschillende soorten stoornissen aan hun herstel hechten. In deze opdracht ga je daarom een systematische review doen van kwalitatieve studies, waarin cliënten zelf aan het woord gelaten worden over hun herstelproces. Sander de Vos en collega’s (2017) hebben zo’n review gedaan voor eetstoornissen. Je kunt deze als voorbeeld gebruiken. Elke student kiest een stoornis (bv. angst, depressie, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen) en maakt een systematisch overzicht van de kwalitatieve studies over herstel bij deze stoornis. Je doorzoekt verschillende databases (PsycInfo, PubMed, Scopus), selecteert relevante artikelen, extraheert de thema’s die in de artikelen besproken worden en ordent de verschillende thema’s naar verschillende aspecten van ziekte en welbevinden (bv. afwezigheid symptomen, emotioneel, psychologisch en sociaal herstel).

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor herstel, die interesse hebben in een systematische review van kwalitatief onderzoek.

Wat bieden we? Jullie kunnen gaan werken in een groepje studenten, elk met een eigen onderwerp. Een voorbeeld van de analyse kan gevonden worden in het artikel van Sander de Vos.

Begeleider: Gerben Westerhof