Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Evaluatie van “Houvast, voor elkaar”—een Web-based zelfhulpcursus voor partners van mensen met kanker

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (max 4)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief/en kwalitatief onderzoek


Opdrachtomschrijving:


Achtergrond

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan wat kanker voor hen betekent. Veel partners worstelen met klachten als somberheid, vermoeidheid, slaapproblemen, angst of zij hebben moeite om de ziekte van de partner te accepteren. Deze klachten worden vaak zoveel mogelijk genegeerd.


De Universiteit Twente heeft – met steun van KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d’HuZes en in nauwe samenwerking met een aantal partners – de online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld voor partners van kankerpatiënten. Deze cursus is gebaseerd op benaderingen vanuit de positieve psychologie (Acceptance and Commitment Therapy en zelfcompassie) en is gericht op het bieden van hulp bij het omgaan met de veeleisende situatie en op het voorkomen—en verminderen van stress en psychische of fysieke klachten.


Het onderzoek

Omdat het om een nieuwe cursus gaat, is er een Randomized Controlled Trial uitgevoerd om de effecten van de zelfhulpcursus in kaart te brengen. Hierbij werden twee versies van de online cursus vergeleken met een wachtlijstconditie. Beide versies van de cursus hebben dezelfde inhoud, maar verschillen wat de begeleiding betreft (persoonlijke feedback versus automatische feedback). Deelnemers moesten op vier meetmomenten online vragenlijsten invullen (baselinemeting, 3, 6 en 12 maanden na de baselinemeting). Data is ondertussen verzameld en eerste analyses zijn uitgevoerd. We zouden graag nog meer inzicht willen krijgen in de emailberichten die zijn uitgewisseld tussen begeleiders en deelnemers. De inhoud van deze berichten levert waardevolle inzichten op over de impact die bepaald gedrag van de begeleider (en ook van de deelnemer) op het effect van de interventie kan hebben. Hier is in de literatuur nog weinig over bekend. Een van onze masterstudenten heeft vorig jaar een codeerschema ontwikkeld op basis van uitgewisselde berichten van 18 deelnemers om de inhoud van de e-mailberichten te onderzoeken. Dit schema zal gebruikt worden in de komende opdrachten


Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

1.Welke kenmerken van de e-mailbegeleiding van de interventie “Houvast, voor elkaar” hangen samen met de mate van de tevredenheid van de deelnemers met de begeleiding en de interventie? (1 student)

2.Welke kenmerken van e-mailbegeleiding van de interventie “Houvast, voor elkaar” hangen samen met de uitkomsten (bv. Psychologische distress of toename van mentale gezondheid) van de interventie? (1 student)

3.Welke kenmerken van e-mailbegeleiding van de interventie “Houvast, voor elkaar” hangen samen met de adherentie van de deelnemers? (1 student)


Daarnaast willen we ook graag nog inzicht krijgen in de tevredenheid van de deelnemers. Zij hebben zowel een vragenlijst ingevuld over hun tevredenheid met de cursus, maar daarnaast hebben zij ook drie positieve en drie negatieve dingen van de cursus genoteerd. We zoeken één masterstudent die deze antwoorden middels inhoudsanalyse zou willen analyseren zodat we de cursus op basis van deze uitkomsten kunnen aanpassen. (1 student)


Wie zoeken we?

Voor deze onderzoeken zoeken we gemotiveerde masterstudenten die geïnteresseerd zijn in online hulpverlening.


Wat bieden we?

Het onderzoek richt zich op een actueel onderwerp en je levert een belangrijke bijdrage aan de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van dit onderzoek voor een wetenschappelijke publicatie.


Meer info?

Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 489 2092; n.kohle@utwente.nl).


Begeleider:

Nadine Köhle (tweede begeleider wordt nader bepaald)


Extra

Website: www.houvastvoorelkaar.nl


Köhle, N., Drossaert, C.H.C., Schreurs, K.M.G., Hagedoorn, M., Verdonck-de Leeuw, I.M., & Bohlmeijer, E.T. (2015). A web-based self-help intervention for partners of cancer patients based on Acceptance and Commitment Therapy: a protocol of a randomized controlled trail. BMC Public Health, 15:303. DOI 10.1186/s12889-015-1656-y


Köhle N., Drossaert C.H., Oosterik S., Schreurs K.M., Hagedoorn M., van Uden-Kraan C.F., Verdonck-de Leeuw I.M., Bohlmeijer E.T. (2015). Needs and Preferences of Partners of Cancer Patients Regarding a Web-Based Psychological Intervention: A Qualitative Study. JMIR Cancer 2015;1(2):e13

DOI: 10.2196/cancer.4631


Köhle, N. Hold on, for each other – Supporting partners of cancer patients via eHealth and positive psychology. University of Twente. http://doc.utwente.nl/102230/