Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Wat is geluk voor jongeren in een jeugdgevangenis?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Nee

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek


Opdrachtomschrijving

De zelf-determinatie theorie van Deci & Ryan stelt dat iedere mens drie psychologische basisbehoeftes heeft: autonomie, verbondenheid en competentie. Er zijn bepaalde omstandigheden, waarbij deze behoeftes lastig te vervullen zijn. Een groep mensen voor die dit heel lastig is zijn gevangenen. De verkregen gevangenisstraf is de extreme beperking van vrijheid en daarmee autonomie. Contacten met de buitenwereld zijn beperkt, wat tot een laag gevoel van verbondenheid kan voeren. Ook het gevoel ergens goed in te zijn, competentie, is in een gevangenis moeilijk te vervullen.

De drie basis behoeftes zijn voorwaarde voor een goed welbevinden. Het lijkt dus voor de hand liggend dat het welbevinden van gevangenen laag is. Is het werkelijk zo dat hun gevoel van autonomie, verbondenheid, competentie en welbevinden laag zijn? Wat betekend geluk voor hen en waar halen zij nog wel geluk uit? Hier willen we graag middels deze masterthese aandacht aan besteden.

Er zijn rond 15 interviews afgenomen in het grootste Duitse jeugdgevangenis van Duitsland (Jugendanstalt Hameln), waar jonge gevangenen tussen de 14 en 21 jaar zitten. Ze zijn gevraagd over wat geluk voor hun betekend en wat hun gelukkig maakt, wat hun verwachtingen over de toekomst zijn en wat hun behoeftes zijn voor een eventueel gelukstraining. De student voert een inhoudsanalyse op de data uit.

Wie zoeken we?

We zoeken een student die Duits is of de Duitse taal uitstekend beheerst (aangezien de interviews in het Duits zijn gevoerd) en die affiniteit heeft met kwalitatief onderzoek.

Meer info?

Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 489 2092; n.kohle@utwente.nl).


Begeleider:

Nader te bepalen.