Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Saxion: Het effect van autobiografische reflectie op de professionele identiteit van studenten social work.

Overview:

Msc assignment

Internal or external? Cooperation UT and Saxion

How many students possible? 2

Own data collection or existing data? Existing data

Type of research (qualitative empirical, quantitative empirical, mixed-method, literature review): Quantitative

EC (10 or 30EC)? 10EC

 

Description:

Het veld van maatschappelijke zorg en ondersteuning is sterk in beweging. Van cliënten wordt meer en meer verwacht dat zij zelf de regie in handen nemen, waardoor de rol van professionals veranderd. In plaats van het zoeken naar oplossingen voor problemen wordt steeds meer van hen verwacht dat zij de zelfregie van cliënten bevorderen. Dit vraag om een nieuwe professionele identiteit van zorgverleners. In de opleiding Social Work van Saxion wordt daar onder meer aan gewerkt middels het bevorderen van reflectievaardigheden. In de opleiding wordt daarom kernreflectie aangeboden, die zich richt op de vaardigheden van de nieuwe professional. Daarnaast wordt ook autobiografische reflectie aangeboden, waarbij studenten leren om te reflecteren vanuit hun eigen levensverhaal. Deze reflectie wordt ook met digitale leermiddel gestimuleerd. In dit onderzoek willen we weten of autobiografische reflectie een effect heeft op de professionele identiteit in vergelijking met alleen kernreflectie. Daarnaast willen we weten of het gebruik van persuasieve technologie studenten steunt in het gebruik van de digitale leermiddelen.

 

Who are we looking for?: 

We zoeken studenten die interesse hebben in narratieve psychologie en identiteitsontwikkeling. Het is van belang dat je goed overweg kan met SPSS en het uitvoeren van statistische analyses.

 

What do we offer?:

Je krijgt de beschikking over een mooie dataset en verwerft inzicht in het belang van autobiografische reflectie en persuasieve technologie.

 

Supervisors: 

Monique Engelbertink