Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

Wat is bevorderlijker voor je welbevinden: Vriendelijk zijn voor familie en vrienden of vriendelijk zijn voor vreemden?

Algemene informatie:

Masterthese

Intern

2 studenten

Zelf data verzamelen: nee

Kwantitatief

10 EC

Opdrachtbeschrijving:

In 2018 zijn we vanuit de UT met een grootschalig onderzoek gestart naar de effecten van een ‘vriendelijkheidsinterventie’. Tweedejaars Psychologie studenten werden  gerandomiseerd in één van de volgende drie groepen: (1) vriendelijkheidsinterventie voor anderen, (2) vriendelijkheidsinterventie voor familie/vrienden, en (3) vriendelijkheidsinterventie voor vreemden. De deelnemers in de interventiegroepen kregen de opdracht om gedurende vier weken dagelijks vriendelijk gedrag toe te passen, voor respectievelijk anderen, familie/vrienden of vreemden. Elke week vulden ze een geluksdagboek in over wat ze gedaan hadden. Vragenlijsten werden voorafgaand en na afloop van de interventie gemeten. Ook zijn er follow-up data beschikbaar. Diverse vragenlijsten zijn afgenomen, onder andere voor het meten van mentaal welbevinden, angst, depressie, stress, positieve relaties, dankbaarheid en zelfvertrouwen.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de effecten van positief psychologische interventies op het welzijn van mensen (kwantitatief). Het is bij deze opdracht eventueel ook mogelijk om een kwalitatieve onderzoeksvraag toe te voegen met betrekking tot de ingevulde geluksdagboekjes.

Wat bieden we?

Het interessante van dit project is dat je betrokken bent bij een innovatieve interventie en dat je als eerste kunt zien wat een interventie gericht op vriendelijkheid met mensen doet.

Begeleider: 

Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra