Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel:

Een compassietraining voor het vergroten van welbevinden: Follow-up effecten en mediatoren van veranderingAanvullende info

Type opdracht: Ma

In– of extern: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 5

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatief

EC (10 of 30EC)? 10ECOpdrachtbeschrijving:

De positieve psychologie richt zich op het versterken van vaardigheden die bijdragen aan het emotionele, psychologische en sociale welbevinden. Een vaardigheid die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt is compassie, het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen. Een relatief nieuwe vorm van psychotherapie die zich richt op het vergroten van compassie is Compassion Focused Therapy (CFT). Verschillende studies hebben aangetoond dat CFT kan bijdragen aan welbevinden en floreren alsook aan het verminderen van psychische klachten waaronder depressie, angst en stress. Ondanks veelbelovende resultaten voor CFT, is er nog weinig bekend over de werkingsmechanismen van CFT.


In de periode van oktober 2015 t/m oktober 2016, is een grote gerandomiseerde trial uitgevoerd in de Nederlandse populatie om de effecten van CFT als begeleide zelfhulp op welbevinden in kaart te brengen. Secundaire uitkomstmaten zijn depressie, angst en stress. Volwassenen met een verminderd niveau van welbevinden werden gerandomiseerd over een experimentele groep of een wachtlijstcontrolegroep. De experimentele groep doorliep de cursus ‘Compassie als sleutel tot geluk’ in het najaar van 2015 met wekelijkse e-mailbegeleiding. In beide groepen werden vragenlijsten afgenomen op 4 momenten: baseline, en na 3, 6 en 12 maanden.


Voor deze opdracht houd je je bezig met de vraag: Hoe draagt CFT bij aan een betere mentale gezondheid en welbevinden? Je brengt de lange termijn effecten (na 6 en 12 maanden) van CFT op één of meer uitkomstmaten in kaart (welbevinden, depressie, angst en/of stress) en onderzoekt vervolgens een mogelijke mediator van deze effecten. Je gaat aan de slag met één van de volgende mediatoren: zelfcompassie, zelfkritiek, positieve emoties, negatieve emoties of dankbaarheid.


Wie zoeken we?

Gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn in compassie en Compassion Focused Therapy en ervaring hebben met kwantitatieve data-analyse.Begeleiders: Marion Sommers-Spijkerman, afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie, e-mail: m.p.j.spijkerman@utwente.nl.