Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Alcohol Approach Bias in een festival omgeving

Algemene informatie

Masterthese

Externe opdracht Tactus Verslavingszorg

1 student

Geen eigen dataverzameling

Kwantitatief onderzoek

10 EC                                 

Opdrachtbeschrijving:

Theorieën over verslaving verschillen van ‘morele zwakte’ tot ‘hersenziekte. Kies je er echt voor om alcohol of drugs te blijven gebruiken, ondanks negatieve gevolgen op persoonlijk of sociaal vlak? Veel onderzoek wordt gedaan naar de rol van relatief automatische processen bij het gebruik van alcoholgebruik. Eén van deze processen is de neiging naar alcohol te bewegen, de benaderingsbias (approach bias). We weten dat zware drinkers een grotere benaderingsbias hebben én dat mensen met een hogere benaderingsbias meer baat hebben bij interventies die erop gericht zijn deze bias te beïnvloeden. Waar we nog niet zoveel over weten is de invloed van de omgeving op deze bias. Is het zo dat mensen in een omgeving waar alcohol een grote rol speelt (café of festival) een hogere bias laten zien dan wanneer ze in een neutrale omgeving zijn? En verandert er iets aan deze bias wanneer mensen daadwerkelijk alcohol gedronken hebben?

In juli 2017 is onder bezoekers van Oerol (festival op Terschelling), op het festivalterrein, een vragenlijst en een bias meting afgenomen (n=188). Bij één groep bezoekers is de bias meting dezelfde dag nogmaals afgenomen na het nuttigen van alcohol (n=25), bij hen werd tevens een blaastest afgenomen om het alcoholpromillage te bepalen. Bij een andere groep is de bias meting 2 weken na het festival nogmaals afgenomen (n=34): de helft van deze groep heeft in de tussentijd gebruik gemaakt van een cognitieve bias modificatie training via de Breindebaas app (n=17), de andere helft heeft geen interventie gevolgd (n=17).

Vragen naar aanleiding van deze gegevens:

  • Zijn er opvallende verschillen in de approach bias metingen, gekeken naar baseline gegevens (o.a. regulier alcoholgebruik, problematisch alcohol gebruik, craving, leeftijd, geslacht)?
  • Is er een samenhang tussen craving, approach bias en promillage?
  • Is er verschil in bias tussen festival- en thuisomgeving?
  • Is er verschil in bias tussen wel en niet trainen met de app?

Wie zoeken we?

Een student die affiniteit heeft met cognitieve bias modificatie en verslavingszorg. De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Er wordt tevens verwacht dat de student minstens 1 dag per week werkzaam is op de Tactus locatie in Enschede.

Begeleiders: 

Eerste begeleider: Dr. Marloes Postel, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie / Tactus Verslavingszorg

Tweede begeleider: Drs. Melissa Laurens, promovendus cognitieve bias modificatie bij alcoholverslaving