Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

GGNet: Het twee continua model van geestelijke gezondheid in de klinische praktijk

Overview:

Msc assignment

Internal or external? Cooperation UT and GGNet

How many students possible? 2

Own data collection or existing data? Existing data

Type of research (qualitative empirical, quantitative empirical, mixed-method, literature review): Quantitative

EC (10 or 30EC)? 10EC

 

Description:

Geestelijke gezondheid is lange tijd gezien als de afwezigheid van psychische klachten en ziektes. Met de opkomst van de positieve psychologie is er ook steeds meer aandacht voor geestelijke gezondheid als de aanwezigheid van welbevinden. Het twee continua model stelt dat klachten en welbevinden twee gerelateerde, maar relatief onafhankelijke continua zijn. In de algemene bevolking is er inmiddels veel evidentie dat dit inderdaad zo is. In klinische groepen is het onderzoek hiernaar pas relatief nieuw. In de Routine Outcome Monitoring van GGNet wordt hieraan gewerkt door zowel klachten als welbevinden te monitoren gedurende ded behandeling. Je gaat aan de slag met een dataset van mensen met stemmingstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen om het beloop van welbevinden en klachten in kaart te brengen, met daarbij mogelijk ook aandacht voor de vraag hoe beide elkaar wederzijds beinvloeden.

 

Who are we looking for?:

We zoeken studenten met interesse in het monitoren van behandelverloop, die goed overweg kan met SPSS en statistische analyses.

 

What do we offer?: 

Je krijgt de beschikking over een mooie dataset en verwerft inzicht in het beloop van klachten en welbevinden in de klinische praktijk.

 

Supervisors: 

Katinka Franken (GGNet)