Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Hoe effectief zijn chronische pijnbehandelingen in Roessingh Revalidatiecentrum en door welke predictoren wordt dit voorspeld?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Omvang 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

In Roessingh Revalidatiecentrum in Enschede worden jaarlijks zo’n 500 patiënten behandeld met chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten. Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Vaak zijn er geen afdoende biomedische oplossingen voor het pijnprobleem en zit er niets anders op dan met pijnklachten zo goed mogelijk te leven. Soms raken mensen pijn verstrikt in de pijnklachten en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waardoor hun leven steeds kleiner lijkt te worden en pijn- en vermoeidheidsklachten toenemen. Wanneer patiënten hulp nodig hebben om hun leven in verschillende domeinen weer op de rails te krijgen, kunnen ze doorgestuurd worden naar een revalidatiecentrum, waar ze intensieve multidisciplinaire behandeling ontvangen. De meeste behandelingen zijn gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijding­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

In Roessingh worden standaard gegevens verzameld bij aanmelding, begin en einde van de behandeling en 3 maanden na afloop van de behandeling. We willen graag weten hoe groot de effecten van de behandeling zijn op verschillende uitkomstmaten. Ook willen we meer zich krijgen op demografische, ziektegerelateerde en psychosociale factoren die deze effecten voorspellen. Hiermee is het mogelijk om meer gericht te indiceren voor al of niet behandelen.

In deze opdracht stel je zelf een onderzoeksvraag op en beantwoord je deze met behulp van de bestaande data van pijnpatiënten uit het Roessingh.


Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn en affiniteit met kwantitatief onderzoek.

Begeleider UT:

Wordt nader bekend gemaakt