Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Voorspellen PosPsy theorieen wel het goede leven? Een kwalitatief onderzoek naar Zelfdeterminatietheorie en het PERMA model


Aanvullende info

Type opdracht: Master

In– of extern?: intern

Hoeveel studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen: ja, interviews afnemen

Type onderzoek: Kwalitatieve studie

EC (10 of 30EC)? 10 en 30 EC mogelijk


Opdrachtbeschrijving:

Achtergrond: Griekse filosofen in de oudheid hielden zich er al mee bezig: living a good life. Wat houdt dat in? Ruim tweeduizend jaar later hebben we daar wel wat specifieke ideeën over. Binnen de stroming van de positieve psychologie is het een zeer belangrijk onderwerp geworden en er zijn verschillende thoerieën over ontwikkeld, zoals de Zelfdeterminatie theorie (SDT, Ryan & Deci, 2000) en meer recent het PERMA model van Seligman (2011). De Zelfdeterminatietheorie, die stelt dat welbevinden wordt beinvloed door de vervulling van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Het model van Seligman stelt dat mensen floreren als aan vijf elementen wordt voldaan: Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning en Accomplishment. Beide theorieen leiden tot gerelateerde maar ook verschillende hypothesen over wat mensen belangrijk vinden wanneer ze beschrijven wat voor henzelf het goede leven betekent.

Onderzoeksvraag: Zijn de elementen uit de Zelfdeterminatietheorie (student 1) of uit het PERMA model (student 2) terug te vinden in beschrijvingen van mensen over het goede leven?

Methoden: In deze opdracht ga jij met 1 van deze theorieen aan de slag in een kwalitatief onderzoek. Iedere student op deze opdracht neemt enkele interviews af (aantal hangt af van aantal EC, denk aan 5-8 bij 10EC en 14-20 bij 30EC) bij een nader te bepalen doelgroep, bijvoorbeeld mensen in je omgeving. De interviews schrijf je uit waarna je ze systematisch en kwalitatief analyseert aan de hand van kwalitatieve methoden. Eventueel deel je de data met je collega-student(en), zodat je een groter aantal interviews kunt analyseren op elementen uit de theorie die je hebt gekozen (SDT óf PERMA).


Wie zoeken we?

Zelfstandige studenten die interesse hebben in het houden van de interviews, kwalitatief onderzoek en werken met het programma Atlas.ti.


Begeleiders:

Noortje Kloos, MSc of een andere docent.