Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

De Boerhaaven Mediant: Evaluatie klinische schematherapie

Overview:

Msc assignment

Internal or external? Cooperation UT and GGNet-Scelta

How many students possible? 1

Own data collection or existing data? Existing data

Type of research (qualitative empirical, quantitative empirical, mixed-method, literature review): Mixed method

EC (10 or 30EC)?  10EC

 

Description:

De Boerhaaven is het expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen van Mediant. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen krijgen hier gedurende ongeveer een jaar een gespecialiseerde, multidisciplinaire, klinische schematherapeutische behandeling. In deze studie wilde Boerhaaven in samenwerking met de UT we graag de professionele expertise van behandelaren in kaart brengen. Daartoe zijn ze gevraagd om middels een Q-sort ongeveer 50 verschillende werkzame componenten te ordenen naar de relevantie voor de klinische behandeling. Je gaat in deze data op zoek naar patronen van overeenkomsten en verschillen in de antwoordpatronen. Je verwerft daarmee inzicht in de visie van professionals op de behandeling. Eventueel gebruik je daarbij ook de data van cliënten.

 

Who are we looking for?:

We zoeken een student met interesse in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, bij voorkeur een student die ook bij de Boerhaaven stage loopt.

 

What do we offer?:

Je krijgt de beschikking over data en vult deze eventueel aan met enkele nieuwe deelnemers. Je verwerft inzicht in de klinische schematherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

 

Supervisors: 

Peter Hoekenga (Mediant)