Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Best Possible Selves bij basisschoolleerlingen

Aanvullende info

Type opdracht: MA (10 of 30 EC)

In– of extern?: Intern                                                                                        

Hoeveel studenten mogelijk? 1/2/3                                 

Zelf data verzamelen: JA/NEE

Type onderzoek: Kwalitatief (mogelijk een kwantitatief element)

Opdrachtbeschrijving:

Het bevorderen van het positief psychologisch functioneren van kinderen op basisscholen is een prioriteit. Door de Universiteit Twente is in samenwerking met basisscholen en het CEGO de afgelopen jaren het Positief Educatie Programma (PEP) ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de positieve psychologie en op 20 jaar ervaring met ervaringsgericht onderwijs. PEP-scholen werken met diverse interventies gericht op sterke kanten, positieve relaties, compassie en plezier.

In dit onderzoek zal je zo’n Positief Psychologisch Interventie (PPI) onderzoeken genaamd ‘aan de slag met Positieve Psychologie’. Dit is een programma ontworpen door dr. Ilona Boniwell en bestaat uit 34 lessen waarin leerlingen (8-12) leren omgaan met moeilijke situaties in hun leven, leren over geluk, leren over flow en leren om hun veerkracht op een blijvende manier te vergroten.

Jouw onderzoek zal zich richten op de ervaringen van leerlingen met deze interventie. Leerlingen van +/- 15 klassen uit Nederland hebben als voor- en nameting een Best Possible Selve (BPS) oefening ingevuld. We zijn met name geïnteresseerd of we verschillen (vooruitgang) kunnen vinden tussen de pre en post BPS’s wat betreft signalen van welbevinden. Ook is er bij alle leerlingen een welbevindenvragenlijst afgenomen die eventueel ook in het onderzoek betrokken kan worden. Afhankelijk van het aantal studenten die voor de opdracht kiezen en je eigen interesse kun je op basis van de beschikbare data een onderzoeksvraag formuleren, met de mogelijkheid om eventueel zelf nog extra data te verzamelen.

Wie zoeken we?

Bachelor of masterstudenten met interesse in positieve psychologie, onderwijs en kwalitatief onderzoek.

Begeleiders:  J.M.Goldberg, MSc