Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Persoonlijk herstel uitkomstmaten in klinische trials voor bipolaire patiënten: een systematische literatuurstudie

Aanvullende info

Type opdracht (Ba / Ma?): MA

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk?: 2

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Literatuurstudie

EC (10 of 30EC)? 10EC

Opdrachtbeschrijving:

Naast functioneel en symptomatisch herstel spelt persoonlijk herstel een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg. Persoonlijk herstel wordt gedefinieerd als een tevreden, hoopvol en betrokken leven, ondanks de beperkingen veroorzaakt door (psychische) ziekte. Slade en collega’s (2013) hebben 5 processen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor persoonlijk herstel: verbondenheid, hoop, identiteit, betekenis en empowerment. Persoonlijk herstel kan worden gemeten

In deze systematische review zal je eerst een overzicht geven over persoonlijk herstel (bv. Wat is persoonlijk herstel? Hoe wordt het ingezet? Hoe kun je het meten?). Daarna zal je systematisch op zoek gaan naar psychologische interventiestudies bij bipolaire patiënten. Van de gevonden studies kies je dan toevallig een aantal studies en onderzocht welke studies persoonlijk herstel uitkomsten gebruiken. De systematische zoek en het beschrijven van de resultaten rapporteer je dan in het eindverslag.

Wie zoeken we?

Studenten die interesse hebben in het onderwerp en zelfstandig en nauwkeurig kan werken en met een affiniteit om gestructureerd en zorgvuldig te werken. De these mag graag in het Engels worden geschreven.

Begeleiders: 

 

Jannis Kraiss en Peter ten Klooster