Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: ‘Narrative literature review’ onderzoek naar de relatie tussen welbevinden, betrokkenheid en schoolprestaties


Aanvullende info

Type opdracht: Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: LiteratuurstudieOpdrachtbeschrijving:

Het bevorderen van het positief psychologisch functioneren van kinderen op basisscholen is een prioriteit. Door de Universiteit Twente is in samenwerking met basisscholen en het CEGO de afgelopen jaren het Positief Educatie Programma (PEP) ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de positieve psychologie en op 20 jaar ervaring met ervaringsgericht onderwijs. Het is een uniek programma omdat het programma direct integraal ingrijpt op de uitvoering van het onderwijs, in combinatie met een focus op positieve kwaliteiten (sterke kanten) van kinderen.

Centraal bij PEP is de focus op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Op dit gebied is er echter nog een gebrek aan wetenschappelijke fundering. In deze bachelorthese schrijf je een ‘narrative literature review’ over de huidige stand van de wetenschap op het gebied van de focus op welbevinden en betrokkenheid op scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) en de relatie hiervan met schoolprestaties.


Wie zoeken we?


Masterstudenten met interesse in positieve psychologie en onderwijs


Begeleiders: J.M.Goldberg, MSc