Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Scelta-GGNET: Evaluatie “een sterk verhaal”

Overview:

Msc assignment

Internal or external? Cooperation UT and GGNet-Scelta

How many students possible? 2

Own data collection or existing data? Existing data

Type of research (qualitative empirical, quantitative empirical, mixed-method, literature review): Qualitative empirical

EC (10 or 30EC)?  10EC

 

 

Description:

Scelta is het expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen van GGNET. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen krijgen hier gespecialiseerde behandeling in deeltijd of kliniek. Om de overgang van de behandeling naar de maatschappij te verbeteren focust Scelta op persoonlijk en maatschappelijk herstel, naast het klinische en functionele herstel. In samenwerking met de Universiteit Twente is de module ‘een sterk verhaal’ ontworpen, waarbij cliënten hun eigen levensverhaal herschrijven. Dit gebeurt in de vorm van een drieluik: het eerste verhaal is gericht op de positieve ervaringen uit het verleden die mensen mee willen nemen in hun herstelreis; het tweede verhaal is gericht op de eigen bijdrage aan een keerpunt in het herstelproces; het derde verhaal biedt concrete aanknopingspunten om het persoonlijk en maatschappelijk herstel nu en in de toekomst te bevorderen. In een eerste studie is samen met behandelaren en cliënten de module verder uitgewerkt. Vanaf februari 2019 wordt deze voor het eerst gegeven aan een groep van 10-12 cliënten. Het onderzoek dat hieraan gekoppeld is, is een haalbaarheidsstudie. Er worden data verzameld gedurende de sessies (geluidsopnames, observaties) en elke week worden behandelaren en deelnemers kort bevraagd over hun ervaringen. Ook wordt voorafgaand en na afloop van de module het persoonlijk herstel gemeten. Als je met deze opdracht aan de slag gaat, ga je de data verwerken (uittypen van delen van de sessies) en analyseren om daarmee vragen te beantwoorden over de haalbaarheid van de module.

 

Who are we looking for?:

We zoeken twee studenten met interesse in persoonlijkheidsstoornissen en herstel. Het is belangrijk dat je op een goede manier omgaat met de vertrouwelijke data en deze op een systematische manier kunt analyseren.

 

What do we offer?: 

Je krijgt de beschikking over data over het verloop van de module en daarmee verwerf je inzicht in de levensverhalen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

 

Supervisor:  

Christina Ullrich