Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Meta-analyse over de effectiviteit van positief psychologische interventies bij ernstige psychische stoornissen

Aanvullende info

Type opdracht? MA

In– of extern? intern                                                                                                        

Hoeveel studenten mogelijk? 2                                    

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatief

EC (10 of 30EC)? 10 EC         

Opdrachtbeschrijving:

In de laatste jaren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van positief psychologische interventies met het doel de mentale gezondheid van mensen te verbeteren. Deze interventies richten zich onder andere/vaak op mensen met psychische klachten. Het is echter nog onduidelijk hoe effectief positief psychologische interventies voor mensen met ernstige psychische klachten zijn. In deze opdracht zal je daarom in een meta-analyse naar het effect van studies kijken, die gebruik maken van positief psychologische interventies bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Het zoeken en selecteren van relevante studies voor de meta-analyse is reeds voorbereid. Het gaat bij deze odracht dus met name om het analyseren van de gevonden effecten en het rapporteren van de resultaten in het eindverslag.

Wie zoeken we?

Studenten die zowel geïnteresseerd zijn in positieve als ook in klinische psychologie en met een affiniteit om gestructureerd en zorgvuldig te werken.  

Begeleiders: 1e begeleider: Jannis Kraiss, 2e begeleider: open