Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Transfore: VooRuit met VR in de forensische ggz - Wat willen behandelaren en patiënten?

Aanvullende info

Type opdracht: Ba

In– of extern? Extern: Transfore (locatie Deventer)                                                                                              

Hoeveel studenten mogelijk?  1                                  

Zelf data verzamelen: Nee

Type onderzoek: Kwantitatief & kwalitatief  

Opdrachtbeschrijving:

Transfore is een instelling voor forensische geestelijke gezondheidszorg (fggz) die behandelingen biedt aan patiënten die grensoverschrijdend agressief of seksueel gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. Om deze behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, is Transfore altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en veelbelovende innovaties. Een voorbeeld van zo’n veelbelovende innovatie is virtual reality (VR). Uit onderzoek naar VR in de reguliere ggz zijn namelijk veel (potentiële) voordelen naar voren gekomen: het is in veel onderzoeken effectief gebleken, het gebruik zou de motivatie van de patiënt kunnen verhogen, VR biedt veel mogelijkheden tot personalisatie, en het kan de behandeling als het ware ‘uit de behandelkamer’ halen door cliënten in een andere omgeving te plaatsen. Er wordt verwacht dat veel van deze voordelen ook voor de fggz gelden, maar helaas is daar nog niet veel onderzoek gedaan.

Om die reden is er in september 2016 een projectgroep gestart die zich bezighoudt met de participatory development van een VR toepassing specifiek voor de forensische ggz. Deze focusgroep zelf bestaat uit meerdere stakeholders: behandelaren, patiënten, onderzoekers en een beleidsmedewerker. Hiernaast zijn behandelaren, patiënten en andere stakeholders zo veel mogelijk betrokken bij het hele ontwikkelproces. Er zijn inmiddels meerdere focusgroepen gehouden, en ook zijn er interviews uitgevoerd. Op basis van die resultaten zijn er zes ideeën voor mogelijke VR toepassingen uitgewerkt door de projectgroep. Hier zijn filmpjes van gemaakt die uitgezet zullen worden in een vragenlijst voor behandelaren, patiënten en andere stakeholders, binnen en buiten Transfore. In de vragenlijst wordt per filmpje een gevalideerde Involvement vragenlijst afgenomen, ook worden open vragen gesteld.

De resultaten van deze vragenlijst zullen begin februari binnen zijn. In deze opdracht ga je aan de slag met het analyseren van die resultaten. Je voert enkele statistische analyses uit en ook ga je de antwoorden op de open vragen analyseren door middel van een kwalitatieve analyse. Op basis van deze uitkomsten trek je conclusies over wat de voorkeuren van de stakeholders zijn met betrekking tot een VR toepassing voor de fggz. Je rapporteert je bevindingen aan de projectgroep. Deze resultaten zullen gebruikt worden in de vormgeving van een daadwerkelijke VR toepassing.

Wie zoeken we?

Ga jij gestructureerd en zelfstandig te werk? Vind je het leuk om met een grote dataset aan de slag te gaan en daar analyses met SPSS of R op uit te voeren? En kan je ook uit de voeten met kwalitatieve data? Dan zijn we op zoek naar jou! Affiniteit met virtual reality en de (forensische) geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk een pré.

Wat bieden we?

Ten eerste bieden we je een kijkje in de keuken van eHealth interventieontwikkeling binnen de forensische ggz. Je mag aansluiten bij projectvergaderingen en denkt met ons mee over de daadwerkelijke VR toepassing. Daarnaast biedt Transfore een stagevergoeding conform de CAO GGZ. Het schrijven van een beknopte motivatiebrief en een verkennend gesprek zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure voor deze opdracht.

Begeleiders: 

Intern (UT): Hanneke Kip, MSc

Extern (Transfore): dr. Yvonne Bouman