Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Scoren en monitoren: een nieuwe methode om weerbaarheid te ontwikkelen

 

Type opdracht: Bachelor

In- of extern: Intern

Zelf data verzamelen: ja

Type onderzoek: kwalitatief

 

Opdrachtbeschrijving:

Het maatschappelijke leven is sterk veranderd de afgelopen decennia: zekerheden zijn weg, kansen zijn er te over. Er zijn talloze prikkels gedurende de dag en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat mensen zichzelf verliezen in de hectiek. Stress, onzekerheid en vermoeidheid zijn aan de orde van de dag. Het optimaal benutten van de eigen persoonlijke kracht is in feite essentieel voor het welzijn en welslagen van de moderne mens. In het boek ‘Kracht voor Tien’ (2016, Business Contact) wordt een innovatieve methodiek geïntroduceerd om de eigen kracht - die ieder mens van nature bezit - te cultiveren. Daarbij staat het dagelijks scoren en monitoren van de cliënt op de volgende dimensies (gedragsprincipes) centraal:

  1. Wees jezelf
  2. Voel wat je moet voelen
  3. Zorg voor jezelf
  4. Geniet intens
  5. Maak je hoofd leeg
  6. Benader het positief
  7. Zet een stap vooruit
  8. Wees je problemen de baas
  9. Maak verbinding met anderen
  10. Koester je dierbaren

In deze opdracht doe je kwalitatief onderzoek. Je nodigt 5-10 proefpersonen uit deze methodiek toe te passen gedurende enige tijd (bijvoorbeeld een week of een maand): de proefpersonen geven zichzelf iedere dag een score van 1-10 op de genoemde gedragsprincipes, gebaseerd op de mate waarin ze in hun beleving deze hebben toegepast gedurende de dag. Daarbij staat een ‘1’ voor ‘niet’ of ‘nauwelijks’ en een ‘10’ voor ‘volledig’ of ‘uitstekend’. Het scoren is subjectief, er zijn geen objectieve criteria voor.

Je inventariseert het effect van deze interventie op het welzijn en de weerbaarheid van de proefpersoon aan de hand van een interview (voor en na de interventie). Ook breng je verslag uit van het proces (hoe heeft de proefpersoon de interventie beleefd?).

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden die inhoudelijke interesse heeft in de begrippen ‘persoonlijke kracht’ en ‘weerbaarheid’. Uiteraard ontvangt de student een eigen exemplaar van het boek ‘Kracht voor Tien’.

Begeleiders

Dr. Peter ten Klooster

Extern: Linda van den Driessche, MSc (auteur en assessment psycholoog)