Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

BA: Empathie als kracht van mensen met Down

Aanvullende info

In– of extern?: Extern (Theater Kamak)                                                                 

Hoeveel studenten mogelijk? 2                                   

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Ja

Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek

Opdrachtbeschrijving:

Vanuit de positieve psychologie wordt de nadruk gelegd op de kracht en mogelijkheden van mensen. In dit onderzoek gaat het om het in kaart brengen van de kracht van mensen met Down door in te zoomen op een tot nu toe onderbelicht aspect van hun ontwikkeling in wetenschappelijk onderzoek: inbeeldingsvermogen en empathie. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar empathie bij mensen met een verstandelijke beperking zoals het syndroom van Down. Huidig onderzoek gaat vooral om empathie van anderen (bijvoorbeeld familie en verzorgers) voor mensen met Down. Bij theater Kamak https://kamaksite.wordpress.com/

waar acteurs met het syndroom van Down spelen, lijkt deelname aan theater hun empathisch vermogen te stimuleren. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve en affectieve aspecten van empathie, maar ook om de sociale en expressieve aspecten ervan. In dit exploratieve onderzoek observeer je 2-3 acteurs met Down syndroom bij theater Kamak terwijl zij werken aan een theaterstuk. Doel van de studie is te achterhalen hoe empathie eruit ziet bij hen, en hoe theater een rol speelt in het vergroten van empathie. Je baseert je zoveel mogelijk op een reeds bestaand meetinstrument. De observaties worden eventueel (in overleg) aangevuld met korte interviews over hoe de acteurs zelf ervaren dat empathie tot uitdrukking komt in/door het acteren.

Wie zoeken we?

Gemotiveerde en initiatiefrijke student met affiniteit met de doelgroep; beheersing van de Nederlandse taal; goede observatievaardigheden. 

Wat bieden we?

Een maatschappelijk relevant afstudeeronderzoek dat bijdraagt aan betere beeldvorming van mensen met Down en de rol die theater kan spelen in hun ontwikkeling. 

Begeleiders: 

Anneke Sools