Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Autonomie, Verbondenheid en Competentie en hun invloed op welbevinden.

Aanvullende info

Type opdracht (Ba / Ma?)         BA

In– of extern?:             Intern                                                                                          

Hoeveel studenten mogelijk?    1                             

Zelf data verzamelen (ja/nee?    ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):   Kwantitatief 

EC (10 of 30EC)?        15  EC

        

Opdrachtbeschrijving:

Achtergrond: De zelfdeterminatietheorie stelt dat de vervulling van psychologische basisbehoeften bijdraagt aan het ervaren van welbevinden. De drie behoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie worden ook in veel onderzoek teruggevonden als belangrijkste psychologische basisbehoeften. De theorie gaat er van uit dat ze alle drie even belangrijk zijn voor welbevinden en de balanshypothese gaat er zelfs van uit dat wanneer de vervulling van de drie behoeften even hoog is (in balans), dit beter is voor het welbevinden. Aan de andere kant wordt niet altijd gevonden dat de drie basisbehoeften een even sterke relatie hebben met welbevinden. Daarnaast zou de waarde die mensen zelf hechten aan de verschillende behoeften mogelijk ook invloed kunnen hebben.

Onderzoeksvraag: Zijn alle drie de psychologische basisbehoeften even belangrijk voor welbevinden?

Methoden:  Je gaat een vragenlijstonderzoek doen, waarbij je welbevinden meet en de vervulling van de psychologische basisbehoeften. Daarnaast kies je een methode om te meten welke waarde mensen zelf hechten aan de verschillende behoeften. De onderzoeksgroep zullen we samen bepalen.

Wie zoeken we?

Een student die geïnteresseerd is in de zelfdeterminatietheorie.

Wat bieden we?

Kennis over de zelfdeterminatietheorie, ervaring met het doen van vragenlijst onderzoek, ruimte om de onderzoeksgroep te bepalen, verdieping van SPSS vaardigheden.

Begeleiders:  1e: Noortje Kloos en 2e Stans Drossaert of Gerben Westerhof