Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Procesevaluatie Positief Educatief Programma (PEP) in het special onderwijs

 

 

Aanvullende info

Type opdracht (Ba / Ma?): Bachelor

In– of extern?: Intern                                                                                                       

Hoeveel studenten mogelijk?  1                                  

Zelf data verzamelen (ja/nee?): Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief 

EC (10 of 30EC)? 15 EC

 

 

Opdrachtbeschrijving:

Het bevorderen van het positief psychologisch functioneren van kinderen op basisscholen is een prioriteit. Door de Universiteit Twente is in samenwerking met basisscholen en het CEGO de afgelopen jaren het Positief Educatie Programma (PEP) ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de positieve psychologie en op 20 jaar ervaring met ervaringsgericht onderwijs. Het is een uniek programma omdat het programma direct integraal ingrijpt op de uitvoering van het onderwijs, in combinatie met een focus op positieve kwaliteiten (sterke kanten) van kinderen.

In 2016 is PEP voor het eerst geïmplementeerd op twee pilot-scholen in het speciaal basisonderwijs van scholengemeenschap Attendiz. Om deze pilot-implementatie van PEP te evalueren zijn er in april 2017 interviews afgenomen met leerkrachten en directeuren. Op basis van de bevindingen uit deze interviews wordt PEP momenteel weer op een nieuwe school van Attendiz geïmplementeerd.

 

Om dit vervolg van PEP te evalueren en te vergelijken met de resultaten van de pilot, zijn we op zoek naar een student die middels interviews een kwalitatief onderzoek wil opzetten. In totaal zijn er +/- 15 leerkrachten bezig met PEP, waarvan we een selectie (of allen) willen interviewen over de kwaliteit van de implementatie, hun perceptie van PEP, de contextuele factoren rondom de implementatie en hun toekomstvisie over PEP.

 

Begeleiders: 

J.M. Goldberg, MSc