Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: De evaluatie van het maken van een Online Levensalbum

 

 

Type opdracht: Ba

In– of extern: Intern                                                                                                        

Hoeveel studenten mogelijk: 1                                     

Zelf data verzamelen (ja/nee?): ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief

          

Opdrachtbeschrijving:

Er is steeds meer bewijs dat reminiscentietherapie (het ophalen van herinneringen) effectief is in het bevorderen van cognitieve functies en het verminderen van depressieve gevoelens bij mensen met dementie (Huang et al., 2015). Levensalbums worden vaak ingezet als hulpmiddel om het ophalen van autobiografische herinneringen op een persoonlijke manier te vergemakkelijken.

Vanuit de vakgroep PGT zijn we nu in samenwerking met Livio bezig met een onderzoek naar de effectiviteit van het Online Levensalbum bij mensen met beginnende dementie. Zij maken met een mantelzorger en een vrijwilliger een eigen Levensalbum. We willen graag weten hoe het proces van het maken van enkele Online Levensalbums is verlopen. De student interviewt de betrokkenen en analyseert indien mogelijk de gemaakte verhalen van twee casussen, om deze tot slot met elkaar te vergelijken. Er zijn reeds interviewschema’s en codeerschema’s om de interviews en de verhalen te analyseren; deze hoeft de student dus niet meer te ontwikkelen.

Wie zoeken we?

Een nauwkeurige student met affiniteit met de doelgroep en goede gespreksvaardigheden

Begeleiders:

T.R. Elfrink, MSc en prof.dr. G.J. Westerhof