Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Ontwikkeling richtlijn middelengebruik voor forensisch psychiatrische centra

Aanvullende info

Type opdracht:                                                Ba, 15 EC

In– of extern?:                                      Extern, Tactus Verslavingszorg

Hoeveel studenten mogelijk?                            1                                   

Zelf data verzamelen?                                      Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):  Kwalitatief

Opdrachtbeschrijving:

Sinds 2015 is de richtlijn ‘Problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg’ beschikbaar. De richtlijn wordt tot op heden echter nog niet gebruikt in de dagelijkse praktijk, omdat de richtlijn onvoldoende praktische handvatten biedt. Tactus Verslavingszorg is daarom gevraagd een praktische vertaalslag op de richtlijn te maken. Een inhoudelijk expert vanuit de verslavingszorg zal samen met een expert vanuit de forensische zorg de bestaande richtlijn concretiseren. Dit zal resulteren in een handboek voor professionals en een werkboek met concrete opdrachten voor patiënten.

Bij het ontwikkelproces staat de afstemming op de forensische patiënten groep, de verschillende fasen van de klinische behandeling en de verschillende verloftrajecten centraal. Om de richtlijn goed aan te laten sluiten bij de bestaande praktijk, zullen relevante stakeholders vanaf het begin actief worden betrokken. Het gaat hierbij om forensische zorgprofessionals, verslavingsprofessionals en patiënten.

Binnen dit project neem je 8-9 interviews af met relevante stakeholders, om meer zicht te krijgen op de specifieke situatie van de forensische zorg en de ervaren knelpunten en behoeften van forensische zorgprofessionals. Je neemt hiertoe 5-6 (telefonische) interviews af met professionals uit de forensische zorg. Tevens neem je 2-3 interviews af met experts uit de (forensische) verslavingszorg om goed zicht te krijgen op hoe de kennis uit de verslavingszorg het beste toegepast kan worden binnen de forensisch psychiatrische centra. Op basis van de resultaten formuleer je aandachtspunten voor het ontwikkeltraject en adviseer je Tactus over richtlijnontwikkeling.  

Wie zoeken we?

Een enthousiaste student die geïnteresseerd is in de doelgroep, over goede contactuele vaardigheden beschikt en de Nederlandse taal goed beheerst. De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. De student is flexibel en kan minimaal 1 dag per week op locatie aanwezig zijn (Enschede en/of Deventer, in overleg).

Begeleiders: 

Dr. Marloes Postel, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie / Tactus Verslavingszorg