Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Welbevinden bij kinderen van verslaafde ouders: De ontwikkeling van een meetinstrument

 

Aanvullende info

Type opdracht:                                                Ba

In– of extern?:                                      Extern, Tactus Verslavingszorg

Hoeveel studenten mogelijk?                            1                                   

Zelf data verzamelen?                                      Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): 

Ontwikkeling van meetinstrument voor interventie Talk ’n Joy, gericht op Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO), waarbij professionals en kinderen/jongeren actief betrokken worden.  

 

Opdrachtbeschrijving:

De interventie Talk ’n Joy richt zich op kinderen (en jongeren) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die opgroeien (of opgegroeid zijn) in een gezin met tenminste één ouder met verslavingsproblemen. Talk ’n Joy vergroot de veerkracht van kinderen van verslaafde ouders die opgroeien in een moeilijke opvoedsituatie en draagt zodoende bij aan het voorkomen van verslavings(gerelateerde) problemen bij deze kinderen. Talk ’n Joy biedt kinderen van verslaafde ouders de gelegenheid om activiteiten te ondernemen met lotgenoten en stimuleert actief de beschermende factoren in het kind zelf en in de omgeving.

 

De interventie is gebaseerd op het model ‘House of resilience’. Dit model is volgens de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) te veel gebaseerd op praktische principes. De theoretische onderbouwing zal meer op evidentie gebaseerd moeten worden. In het kader hiervan is er behoefte aan een passende vragenlijst bij deze doelgroep om de effecten te kunnen meten van de interventie. De ontwikkeling is tot op heden vanuit de literatuur gedaan en dat blijkt te leiden tot (bestaande) lijsten die onvoldoende aansluiten bij de doelgroep. Het streven is nu om de doelgroep (zowel kinderen/jongeren als professionals) heel actief te betrekken bij de ontwikkeling van een passende vragenlijst.

 

In de opdracht ga je reeds afgenomen vragenlijsten analyseren op  bruikbaarheid. Tevens ga je professionals interviewen en actief mee laten lezen in de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst. Vervolgens ga je de vragenlijst door de kinderen/jongeren in laten vullen en het laten beoordelen op gebruiksvriendelijkheid, relevantie en inzetbaarheid binnen de interventie Talk ’n Joy.

 

Wie zoeken we?

Student die geïnteresseerd is in de doelgroep en de Nederlandse taal goed beheerst.

 

Wat bieden we?

Je draagt bij aan de onderbouwing van de interventie Talk ’n Joy die reeds in de praktijk in veel gemeenten wordt uitgevoerd. Deze interventie zal na onderbouwing ingediend worden bij de NJI t.b.v. de database effectieve jeugdinterventies.

 

Begeleiders: 

Eerste begeleider: Dr. Marcel Pieterse, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie

Tweede en externe begeleider: Dr. Marloes Postel, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie / Tactus Verslavingszorg