Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Wat is de toegevoegde waarde van een virtual agent binnen eMental Health interventies?

 

Type opdracht:                            Ba

In –of extern?:                             Intern

Hoeveel studenten mogelijk?      2

Zelf data verzamelen?                Ja

Type onderzoek:                         Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

eMental Health interventies kunnen effectief zijn in het verminderen van bijvoorbeeld depressieve klachten of het verbeteren van het welbevinden van mensen. Wel blijkt het erg belangrijk dat mensen tijdens het uitvoeren van zo’n zelfhulp interventie ondersteuning krijgen. Vaak wordt ondersteuning gegeven door een psycholoog die bijvoorbeeld 1x per week emailcontact heeft met de deelnemer, maar dit is een relatief intensieve en dure manier van het bieden van begeleiding.

 

Uit onderzoek is gebleken dat de ondersteuning die nodig is zich moet richten op zowel ‘task-related’ als 'emotional’ support, maar het is niet bekend van wie die ondersteuning moet komen. Studies hebben zelfs aangetoond dat deze support van een ‘virtual agent’ (een virtuele begeleider) zou kunnen komen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar wat zo’n virtual agent precies zou moeten doen en wat dan de toegevoegde waarde is.

 

Dit onderzoek richt zich dan ook op het achterhalen van de toegevoegde waarde van een ‘non-response virtual agent’ binnen een eMental Health interventie gericht op het bevorderen van het welbevinden van de deelnemers. In een experiment zullen de deelnemers één sessie van de online interventie ‘Dit is Jouw Leven’ doorlopen waarbij ze begeleid worden door:

-       Een virtual agent waarmee de deelnemers mogen interacteren, of

-       Een virtual agent waarmee de deelnemers moeten interacteren, of

-       Alleen de uitgeschreven tekst (feedback) van de virtual agent

Er zal worden onderzocht of de experimentele condities leiden tot meer motivatie om de interventie te volgen, meer involvement, meer flow, en of de deelnemers een ‘working alliance’ aangaan met de virtual agent.

 

In dit onderzoek zoek je ongeveer 25 deelnemers voor het experiment en voer je het met ze uit. Voor de analyse kun je gebruik maken van de data van beide studenten die deze opdracht doen. Elke student kiest een eigen onderzoeksvraag om uit te werken.

 

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in positieve psychologie en technologie.

 

Begeleider:

Wordt bepaald.