Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

MEDIANT: Onderzoek naar schematherapeutische behandeling in een kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen

Overview: 

Type of assignment:  MA

Internal or external? External

How many students possible? 1

Own data collection or existing data?  Existing data

Type of research (qualitative empirical, quantitative empirical, mixed-method, literature review): Quantitative empirical

10EC

Description:

De UT en Mediant hebben in het kader van de opleiding van klinisch psychologen een onderzoek opgezet naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met schematherapie in de Boerhaaven. In overleg met de begeleiders kun je bijdragen aan dit onderzoek, deels door data te verzamelen en deels door data te analyseren. 

Who are we looking for?

Deze these is alleen voor studenten die stage lopen bij de Boerhaven, het expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen. 

Supervisors: 

Gerben Westerhof, Marieke Mulder