Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Evaluatie van het SPARK resilience programma voor jongeren


Aanvullende info

Type opdracht: BA

In–of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 3

Zelf data verzamelen: JA

Type onderzoek: Kwantitatief en/of kwalitatiefOpdrachtbeschrijving:

Het bevorderen van het positief psychologisch functioneren van kinderen op basisscholen is een prioriteit. Door de Universiteit Twente is in samenwerking met basisscholen en het CEGO de afgelopen jaren het Positief Educatie Programma (PEP) ontwikkeld. Dit programma is gebaseerd op de positieve psychologie en op 20 jaar ervaring met ervaringsgericht onderwijs. PEP-scholen werken met diverse interventies gericht op sterke kanten, positieve relaties, compassie en plezier.

In dit onderzoek zal je in samenwerking met Marion Panis van Stichting KEC (Kids en Emotionele Competenties) en met Parlan Jeugdhulp (Noord-Holland) zo’n interventie onderzoeken: genaamd SPARK resilience. Dit is een kortdurende buitenschoolse interventie ontworpen door dr. Ilona Boniwell en bestaat uit 12 lessen om jongeren (12-16 jaar) te leren omgaan met moeilijke situaties in hun leven en daarmee hun veerkracht op een blijvende manier te vergroten.

Het onderzoek richt zich er op om de ervaringen van de jongeren met deze interventie in kaart te brengen. Bij voorkeur door een combinatie van vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. De precieze invulling hiervan is afhankelijk van het aantal studenten op deze opdracht.

Wie zoeken we?

Bachelorstudenten met interesse in positieve psychologie en onderwijs en die eventueel (in overleg) bereid zijn om een paar keer op locatie (Noord-Holland of Zuid-Holland) data te verzamelen.


Begeleiders: J.M.Goldberg, MSc