Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Chronische pijnbehandelingen in Roessingh en Roessingh-Medinello

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwantitatief

Omvang: 10-15 EC

Opdrachtomschrijving

Chronische pijnbehandelingen in Roessingh en Roessingh-Medinello

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwantitatief

Omvang: 10-15 EC

Opdrachtomschrijving

Bij chronische pijn, zijn patiënten vaak vastgelopen in vruchteloze pogingen om van de pijn af te komen. Wanneer pijn chronisch is geworden, helpen strategieën gericht op pijncontrole niet meer en werkt het streven daarnaar juist averechts. Patiënten doen er alles aan om van de pijn af te komen en raken gefrustreerd, ontmoedigd en gedeprimeerd wanneer dit niet lukt. In pijnrevalidatie ligt de nadruk niet op het onder controle krijgen van de pijn, maar op het doen wat ertoe doet in het leven ook als er pijn en beperkingen zijn. Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en op mindfulness gebaseerde oefeningen zijn belangrijke bouwstenen.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen chronisch pijnklachten. De behoefte aan chronische pijnbehandelingen is dus groot. Maar niet alle patiënten hebben een intensieve behandeling in een revalidatiecentrum nodig. Daarom is Roessingh revalidatiecentrum onlangs gestart met een nieuwe afdeling voor patiënten met minder complexe problematiek, Roessingh-Medinello. Patiënten met complexe of zeer complexe problematiek worden behandeld in de pijnafdeling van Roessingh,. Na een voorlichtingsbijeenkomst vullen patiënten vragenlijsten in. Op grond van de resultaten volgt intake en behandeling in Roessingh of Roessingh-Medinello. We zijn benieuwd naar de effecten van de behandelingen in de twee afdelingen en of we er met deze procedure in slagen de patiënten die behandeling te bieden die past bij de mate van complexiteit van hun problemen. Je formuleert een eigen onderzoeksvraag binnen dit kader en beantwoordt deze recent verzamelde gegevens van patiënten behandeld in Roessingh en/of Roessingh-Medinello.

Wie zoeken we?

Studenten die zich willen verdiepen in chronische pijnbehandelingen

Wat bieden we?

Een onderzoek waarvan Roessingh de resultaten zal gebruiken om de indicatiestelling aan te scherpen. In het kader van het inwerken vragen we je een dag mee te lopen in een of beide afdelingen.

Begeleiders UT:

Prof. dr. K. Schreurs

 

Bij chronische pijn, zijn patiënten vaak vastgelopen in vruchteloze pogingen om van de pijn af te komen. Wanneer pijn chronisch is geworden, helpen strategieën gericht op pijncontrole niet meer en werkt het streven daarnaar juist averechts. Patiënten doen er alles aan om van de pijn af te komen en raken gefrustreerd, ontmoedigd en gedeprimeerd wanneer dit niet lukt. In pijnrevalidatie ligt de nadruk niet op het onder controle krijgen van de pijn, maar op het doen wat ertoe doet in het leven ook als er pijn en beperkingen zijn. Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en op mindfulness gebaseerde oefeningen zijn belangrijke bouwstenen.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen chronisch pijnklachten. De behoefte aan chronische pijnbehandelingen is dus groot. Maar niet alle patiënten hebben een intensieve behandeling in een revalidatiecentrum nodig. Daarom is Roessingh revalidatiecentrum onlangs gestart met een nieuwe afdeling voor patiënten met minder complexe problematiek, Roessingh-Medinello. Patiënten met complexe of zeer complexe problematiek worden behandeld in de pijnafdeling van Roessingh,. Na een voorlichtingsbijeenkomst vullen patiënten vragenlijsten in. Op grond van de resultaten volgt intake en behandeling in Roessingh of Roessingh-Medinello. We zijn benieuwd naar de effecten van de behandelingen in de twee afdelingen en of we er met deze procedure in slagen de patiënten die behandeling te bieden die past bij de mate van complexiteit van hun problemen. Je formuleert een eigen onderzoeksvraag binnen dit kader en beantwoordt deze recent verzamelde gegevens van patiënten behandeld in Roessingh en/of Roessingh-Medinello.

Wie zoeken we?

Studenten die zich willen verdiepen in chronische pijnbehandelingen

Wat bieden we?

Een onderzoek waarvan Roessingh de resultaten zal gebruiken om de indicatiestelling aan te scherpen. In het kader van het inwerken vragen we je een dag mee te lopen in een of beide afdelingen.

Begeleiders UT:

Prof. dr. K. Schreurs