Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

Voluit Leven voor partners van kankerpatienten

VOLUIT LEVEN VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIENTEN


Type opdracht: Ba (evt ook als master)

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief/ kwantitatief

Opdrachtomschrijving:


Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. Partners van kankerpatiënten moeten vaak toezien hoe hun geliefde lijdt, krijgen te maken met veranderende rollen binnen het gezin, moeten optreden als mantelzorger, en/of zullen ook eigen leven en toekomst zien veranderen. Onderzoeken hebben laten zien dat bij een deel van deze groep psychische problemen kunnen ontstaan. Ondanks deze problematiek, is het aanbod van psychologische interventies voor partners van kankerpatiënten nog beperkt.


De interventie ‘Voluit Leven’ is gebaseerd op mindfulness en acceptance and commitment therapie (ACT) en is bedoeld voor mensen met lichte psychische klachten. Voluit Leven wordt zowel als (internet)cursus als zelfhulp aangeboden. Onderzoek laat zien dat het programma in beide vormen effectief is.

Wij denken dat het programma (of elementen daarvan) ook behulpzaam kunnen zijn voor partners van kankerpatiënten. Om dit te onderzoeken wordt, in het promotie-onderzoek van Nadine Kohle, een voor aangepaste online- interventie ontwikkeld en geëvalueerd.


De huidige opdracht

Binnen deze opdracht zijn verschillende deelonderzoeken mogelijk:


1-Inventarisatie behoeften m.b.v. een enquete; In dit onderzoek ga je proberen om met behulp van een enquete meer inzicht te krijgen in de wensen, behoeften van patners van kanker-patienten ten aanzien van de inhoud, vormgeving en randvoorwaarden van een dergelijke online interventie. Gebaseerd op literatuur en een aantal bestaande interviews stel je een enquete op, die je vervolgens laat invullen door partners van kankerpatienten.

2-Try-out van ACT-oefeningen en -teksten: in dit kwalitatieve onderzoek, ga na met een aantal partners van kankerpatiënten na in hoeverre bepaalde oefeningen en teksten aansluiten bij hun behoeften, en belevingswereld. Op basis van je onderzoek kom je tot concrete aanbevelingen.


Wie zoeken we?


Voor dit onderzoek zoeken we een (of enkele) student GP of GG, die ‘outgoing is’ en in staat is om op een actieve wijze deelnemers voor het onderzoek te werven.

Wat bieden we?


Aangezien het onderzoek deel uit maakt van een promotie traject, voer je het onderzoek deels gezamenlijk uit met de Promovendus, Nadine Kohle

Meer info?:


Voor meer info over deze opdracht kun je terecht bij Nadine Kohle of bij Stans Drossaert


Begeleiders:


Stans Drossaert/ Nadine Kohle