PM14

TOEKOMSTVERBEELDING VAN PSYCHIATRISCHE PATIENTEN

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 studenten)

Zelf data verzamelen? Eventueel aanvullende dataverzameling mogelijk (alleen wanneer een duidelijk en haalbaar plan voorafgaand aan de start van de these is goedgekeurd, bijvoorbeeld doordat medewerking van een stage-instelling is verkregen)

Type onderzoek: Kwalitatief

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Dit instrument is zowel toegepast in klinische als in gezonde populaties.


Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab


Korte beschrijving van het onderzoek

Volgens psychiater Melges zijn psychiatrische stoornissen te verklaren vanuit een verstoorde tijdsbeleving. Depressie is volgens hem bijvoorbeeld een vorm van pessimistische toekomstverbeelding, terwijl schizofrenie te maken heeft met een chaotische toekomstverbeelding. Ook andere onderzoekers hebben verbanden tussen het vermogen om de toekomst te verbeelden en de geestelijke gezondheid van mensen. Er is echter nog relatief weinig onderzoek gedaan naar deze verbanden en het onderzoek dat is gedaan, is meestal kwantitatief van aard. Voor de huidige studie zijn daarom in een psychiatrische kliniek in Duitsland 43 brieven vanuit de toekomst verzameld om op kwalitatieve wijze de toekomstverbeelding te meten. In deze opdracht ga je deze brieven kwalitatief analyseren, waarbij je specifiek aandacht besteed aan brieven die niet zijn afgemaakt. Deze brieven wijzen mogelijk op doelgroep-specifieke problemen bij het verbeelden van de toekomst. Daarnaast is het zichtbaar maken van het unieke van de toekomstverbeelding van deze groep psychiatrische patienten belangrijk om ook hun kracht en mogelijkheden tot hun recht te laten komen.


Startdatum: Februari 2014.


Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen, goed menselijk inzicht en een zorgvuldige werkwijze. Verder is affiniteit met kwalitatief onderzoek en met mensen met een psychiatrische achtergrond belangrijk. Tenslotte is strekt een goed gevoel voor onderzoeksethiek en kennis van de Duitse taal tot aanbeveling.

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van de positieve psychologie.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools