Onderzoek naar de expressie van emoties in oral history interviews

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Intern, i.s.m. Human-Media-Interaction

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Type onderzoek: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Oral history beschrijft een onderzoekstraditie waarbij de geschiedenis wordt bestudeerd op basis van mondelinge overlevering. Vaak worden in interviews de individuele herinneringen van mensen die een bepaalde gebeurtenis hebben meegemaakt vastgelegd. Dit is ook gedaan in het project Croatian Memories. Hierin is gevraagd naar ervaringen met oorlogsgeweld in de twintigste eeuw, met name de tweede wereldoorlog en de Joegoslavie-oorlog. Dit heft geleid tot een gedigitaliseerde collectie van interviews met getuigenissen. Vanuit psychologisch oogpunt is het interessant te onderzoeken hoe in deze getuigenissen persoonlijke emoties worden uitgedrukt. Naast geautomatiseerde analyses van emotioneel gedrag, die gedaan worden binnen de afdeling Human Media Interaction van de Universiteit Twente, is een kwalitatieve analyse noodzakelijk.

Onderzoeksvraag: Op welke manier drukken mensen in oral history interviews persoonlijke emoties uit?

Methode: Op basis van een bestaande interviewcollectie zullen nonverbale en verbale uitdrukkingen van de basisemoties en de intensiteit daarvan worden gecodeerd. In deze groepsopdracht draagt iedere student bij aan de kwalitatieve analyse van de emotionele expressie. Iedere student schrijft op basis van een eigen onderzoeksvraag de masterthese.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in emotionele expressie en kwalitatieve analyse daarvan.

Begeleider: Gerben Westerhof