Voetbalclub Rigtersbleek: wijkgerichte aanpak van gezondheid


Rigtersbleek (Enschede) | Clubpagina | KNVB District Oost ...Type opdracht: Ba

In –of extern?: vanuit huis i.s.m. voetbalclub Rigtersbleek

Max aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief


Rigtersbleek is een voetbalclub in de wijk Rigtersbleek / Twekkelerveld in Enschede. Maar eigenlijk is het veel meer dan een voetbalclub. Onder de huidige leiding heeft de club een maatschappelijke rol opgepakt: voetbalteams gaan de wijk in, bellen huis aan huis aan en brengen ‘eenzaamheid’ in kaart. Langdurig werklozen worden begeleid naar werk; in het clubhuis worden betaalbare, gezonde 3-gangen diners aangeboden aan wijkbewoners. Voetballers van Marokkaanse afkomst helpen ouderen met problemen bij het gebruik van de telefoon, iPad of computer. Leerlingen van de sportopleiding van het ROC geven gymles aan ouderen in verzorgingshuizen de wijk. Hoewel het uitgangspunt natuurlijk blijft “gezond bewegen met elkaar” gaat het bij de club dus niet alleen over voetbal, maar over de wijk, over mensen verbinden en gezondheid bevorderen.


Binnen deze setting zijn er een aantal onderzoeksvragen mogelijk. De precieze onderzoeksvragen zullen worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgevers. Enkele onderwerpen waar je aan kunt denken, worden hieronder uitgelicht. De bedoeling is dat er –op termijn- ook technologie wordt ingezet om de doelen te verwezenlijken. Om deze redenen wordt de opdracht ook uitgezet bij Industrial Design, en zul je mogelijk samenwerken met een IO student.

Gezond blijven bewegen

Gezondheid en bewegen hebben een sterke band. Keer op keer is de positieve invloed van bewegen op tal van (chronische) aandoeningen: obese, parkinson, diabetes, copd en hartfalen, aangetoond. De vereniging wil bewegen stimuleren, om te beginnen bij de jeugd, maar constateert tegelijkertijd dat het ledenaantal van C-junioren naar A-junioren halveert. De vereniging wil graag weten waarom zoveel jongeren van rond de 16 jaar het lidmaatschap opzeggen en hoe zij deze jongeren kunnen aanzetten om lid te blijven, of anderszins de jongeren in de wijk te blijven verbinden en ze te stimuleren om te bewegen/voetballen? Het onderzoek zal bestaan uit literatuuronderzoek en interviews met jongeren.

Rolmodellen voor “Future parents”

De voetbalclub Richtersbleek zet zich in om de zelfredzaamheid van leden onder de 25 jaar, de ‘Future Parents’, te verhogen. De gedachte is om het gedrag van deze jongeren (die vaak een lage SES hebben) te beïnvloeden door middel van rolmodellen: de teamcoaches. De club wil daarom gaan investeren in het opleiden van de teamcoaches. Voor de hand liggende onderwerpen zijn: financiën, roken, drank en voeding. Voor dit project wil de club graag inzicht hebben in vragen als:

Wordt de coach door de teamleaden als rolmodel gezien? Welke rollen van het rolmodel zijn het meest van belang om de zelfredzaamheid van de leden van het team te verhogen? Welke eigenschappen van de coach zijn van belang? Welke eigenschappen van de coach worden gekopieerd? Het onderzoek zal bestaan uit een literatuuronderzoek en enkele interviews met betrokkenen (coaches, teamleden)

Wat is het geheim van het succes?

Het werk van de voetbalclub is succesvol op meerdere terreinen, en zou mogelijk ook kunnen worden ge-exporteerd naar andere clubs, in andere wijken of steden. Hiervoor is het nodig om inzicht te hebben in de succesfactoren. Vaak wordt in evaluaties gekeken naar wat fout gaat, of wat niet werkt, in dit onderzoek probeer je juist te focussen op wat wél werkt. Ondersteund door literatuur op het gebied van “Positive deviance” en/of “Appreciative inquiry” ja je via interviews met relevante steakholders proberen grip te krijgen op het succes van de Rigtersbleek-aanpak.


Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met het onderwerp, die van aanpakken weten, gemakkelijk op mensen (jongeren) afstappen en het leuk vinden om innovatief, kwalitatief onderzoek te doen.

Begeleider: Stans Drossaert / Marcel Pieterse