Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Fatigue bij COPD: Van vermoeid naar vitaal!

Organisatie

Medisch Spectrum Twente, afdeling longgeneeskunde en Universiteit Twente, afdeling PGT

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

April-juni 2016; max. 2 stageres

De Opdracht

Korte omschrijving van de opdracht


In deze stage kun je beroepservaring opdoen als gezondheidspsycholoog in het werkveld van onderzoek doen in een algemeen ziekenhuis, afdeling longgeneeskunde.

Je levert een bijdrage aan het begrijpen van ernstige vermoeidheid bij mensen met COPD en zet eerste inventariserende stappen voor de ontwikkeling van een fatigue-management voor patiënten met COPD.

Je kunt deze stage ook combineren met je master afstudeeropdracht.

Vermoeidheid is voor veel patiënten met COPD een symptoom dat grote impact op het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en de ervaren kwaliteit van leven heeft. In de behandeling en in zelfmanagement instructies rond COPD speelt vermoeidheid echter nog geen rol. Medici en verpleegkundige weten zich vaak ook geen raad met deze klacht van patiënten en hebben geen evidence-based behandelstrategieën (farmacologisch en non-farmacologisch) ter beschikking.

Je zult in kaart brengen welke factoren een belangrijke rol spelen bij COPD vermoeidheid en welke vermoeidheidsaanpak mogelijk de beste effecten oplevert. Je kunt je verdiepen in de communicatie van hulpverleners en patiënten over vermoeidheid. Binnen deze stage opdracht is ruimte voor 2 studenten en kan rekening worden gehouden met eigen inbreng en prioriteiten van de student met betrekking tot kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmethodologie.

Stageplaats is de afdeling longgeneeskunde; studenten kunnen naast werken aan hun stageopdracht inzicht krijgen in het werk van zorgprofessionals met mensen met COPD.

Begeleiding vanuit MST: Dr. Marjolein Brusse-Keizer, epidemioloog, Medical School Twente

Informatie Contactpersoon:

Naam: Dr. Christina Bode,

Telefoon: 053-4896044

Email: c.bode@utwente.nl