GM19

Optimaliseren van online counseling voor mensen met een verminderd niveau van welbevinden

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: Ja, drie studenten

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief en evt. kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Is de kwaliteit van een persoonlijk counselor van invloed op cliënt tevredenheidsscores? En op kwantitatieve uitkomstmaten zoals welbevinden, flourishing, zelf-compassie en gebruik van sterke kanten? Welke gespreksvaardigheidstechnieken zoals parafraseren, motiveren en het tonen van empathie passen getrainde counselors toe, en in welke mate? Wat heb je nodig om een goede online counselor te worden? Welke verschillen zijn er tussen counselors en heeft dit de resultaten van het onderzoek beïnvloed?


Van januari 2014 tot januari 2015 liep een onderzoek naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” voor het ervaren van meer welbevinden. De experimentele groep ontving de cursus met wekelijkse e-mailbegeleiding door een persoonlijk counselor. Deze groep werd vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. In totaal zijn 137 personen gestart in de experimentele groep, verdeeld over zes counselors.


In deze opdracht ga je een aantal e-mailcorrespondenties analyseren tussen counselors en deelnemers op inhoud, proces en/of relatie. De bevindingen kun je eventueel vergelijken met de kwantitatieve data beschikbaar uit voor- en nameting, en follow-up metingen. De precieze onderzoeksvragen worden aan het begin van de opdracht met elkaar opgesteld.

Wie zoeken we? Gedreven studenten die geïnteresseerd zijn in online counseling en kwalitatief onderzoek. Je bent nauwkeurig, analytisch, sociaal vaardig, schrijfvaardig en toont initiatief. Ervaring met het opstellen van een coderingsschema voor een inhoudsanalyse en gebruik van kwalitatieve data-analyse software zoals Atlas Ti is een pré.

Wat bieden we? Je participeert in een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” en je levert een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve analyse van dit onderzoek voor een wetenschappelijke (Engelstalige) publicatie. Bovendien levert dit deelonderzoek belangrijke informatie op voor de praktijk, omdat het aanknopingspunten biedt voor kwalitatief goede online counseling door psychologen die online begeleiding willen aanbieden. Een relatief nieuwe vakgebied in de psychologie.

Meer info?: www.veerkrachtenwelbevinden.nl

Begeleider: Msc. Marijke Schotanus-Dijkstra, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, m.schotanus@utwente.nl

Dr. Stans Drossaert, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.h.c.drossaert@utwente.nl