Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title: Beter slapen voor mensen met een visuele beperking

 

Type of assignment:                    BA / MA (kan beide, in ondering overleg af te stemmen

Internal or external?:                    external: Deels vanuit huis mogelijk, maar onderzoek vindt plaats in Doorn of Zeist.

Maximum number of students:     2

Individual collecting of data?        Yes/No

Type of research:                         qualitative/ quantitative/ literature review

Description of the assignment:

 

Organisatie: Bartiméus is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Dit doen we door het bieden van onderwijs, woonvoorzieningen en verschillende andere vormen van dienstverlening. Daarnaast richten we ons op het verzamelen en verspreiden van kennis gericht op alles wat te maken heeft met een visuele beperking.

 

Project:

Slaapproblemen komen relatief vaak voor bij mensen met een ernstige visuele beperking. Een typisch kenmerk van slaapproblemen bij visueel gehandicapte kinderen en volwassenen is een verstoring in het circadiane ritme door het ontbreken van lichtperceptie. (Durand 1998, Freeman & Scott 1977, Mindel, Goldberg en Fry, 1996). Ook andere bijkomende handicaps zoals epilepsie, spasticiteit, medicatie, voedings- en/of ademhalingsproblemen (sondevoeding, reflux-slijmvorming e.d.) kunnen bij cliënten met een visuele beperking de kwaliteit van de nachtrust verstoren.

Een goede nachtrust is van groot belang voor de gezondheid en het welbevinden. Onvoldoende effectieve slaap heeft vergaande gevolgen voor het functioneren overdag. Voorbeelden daarvan zijn onder andere prikkelbaarheid, hyperactiviteit, agressie, driftbuien, automutilatie en verstoring van de biologische processen.

Bartiméus kent een Slaapteam. Zij proberen zoveel mogelijk slaap belemmerende factoren in kaart te brengen. Vervolgens bedenkt men interventies om deze factoren te beïnvloeden, zodat de kwaliteit van de nachtrust toeneemt. Een deel van die interventies hebben een technologische component. Ook bij het bepalen van de effecten speelt technologie een rol. De doelen in dit project zijn als volgt:

·         Het testen en eventueel verbeteren van de verschillende interventies gericht op het verbeteren van de slaap van bewoners op een groep van 14 geselecteerde bewoners;

·         Het meten van de slaap en de kwaliteit van de slaap met behulp van metingen en observaties;

·         Het opstellen van een plan van aanpak voor de uitrol van de resultaten op de verschillende locaties van Bartiméus;

·         Het opstellen van een plan van aanpak voor het integreren van de resultaten in de dienstverlening van Bartiméus aan andere instellingen en organisaties, waarbij getracht wordt al een preventieve houding aan te nemen om slaapproblemen te voorkomen.

  

Onderzoeksopdracht:

In het kader van dit project zoeken we een gedreven student(e) die ons mee wil helpen in het onderzoek verbonden aan dit project. In het grootschalige onderzoek willen we bij 14 verschillende cliënten de effectiviteit van verschillende interventies gericht op slapen aantonen. Verschillende interventies zullen zoals hierboven vermeld een technologische inslag kennen en andere interventies richten zich meer op gedragskundige onderwerpen. We zijn op zoek naar een student die kan helpen in het opzetten van de onderzoeksopzet, welke vragenlijsten willen we afnemen? Wat willen we meten? En daarnaast de eerste onderzoeken bij de eerste cliënten zelf kan uitvoeren.

 

De precieze onderzoeksopdracht zal worden bepaald in overleg met de opdrachtgever, de student en de interne UT begeleider en hangt er ook af van of de opdracht als Ma of als Ba wordt gedaan.

 

Who are we looking for? Gedreven student met affiniteit met onderwerpen zorg en technologie. Zelfstandig kunnen werken.

What are we offering? Flexibele werkplek, inspirerende werkomgeving, goede begeleiding en martkconforme stagevergoeding

More information?: Nienke Nijhof – nnijhof@bartimeus.nl of tel: 0618599859 en Bart Veneberg

Supervisor: Word nog bepaald