Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Transfore: Waarom wordt eHealth (niet) gebruikt in de forensische geestelijke gezondheidszorg? 

Aanvullende info

Type opdracht:                                    Ba

In– of extern?                           Extern (Stichting Transfore, standplaats Enschede)                                                                                        

Hoeveel studenten mogelijk?    1 tot 2                                  

Zelf data verzamelen                Ja

Type onderzoek:                      Kwalitatief    

Opdrachtbeschrijving:

Stichting Transfore is een instelling voor forensische geestelijke gezondheidszorg die behandelingen biedt aan patiënten met gewelddadig of seksueel overschrijdend gedrag. Deze opdracht richt zich op de polikliniek De Tender. Binnen de Tender wordt al een aantal jaren geprobeerd om eHealth te gebruiken binnen de dagelijkse praktijk, voornamelijk in de vorm van MindDistrict, een web-based interventie, gebaseerd op principes van o.a. Cognitieve Gedragstherapie. Tot nu toe heeft dit nog niet de resultaten opgeleverd waarop gehoopt werd: implementatie blijft achter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het bij de implementatie van eHealth erg belangrijk is om goed aan de sluiten op de behoeften van de betrokken stakeholders, in dit geval zijn dat behandelaars, patiënten, omgeving van patiënten, teamleiders, zorgverzekeraars, etcetera.

 

Een les die we uit het huidige implementatieproces op het gebied van EMH binnen Transfore kunnen trekken is dat de behandelaar een belangrijke schakel is in dit proces. We merken echter dat er relatief weinig behandelaren gebruik maken van EMH. De indruk is dat EMH voor veel behandelaren iets is dat "moet" in plaats van waar enthousiasme voor is, maar goed inzicht in de factoren die het gebruik van behandelaren beïnvloeden ontbreekt. Om te onderzoeken wat nou maakt dat behandelaren nog niet zo veel gebruik maken van MindDistrict is en wat er voor nodig is om wel enthousiasme en draagvlak te creëren voor het werken met eMental Health willen we onderzoek doen naar de variabelen die samenhangen met het gebruik van eHealth. Dit met als doel om het gat tussen wat er in theorie mogelijk is op het gebied van eHealth en wat er in de praktijk gebeurt proberen te dichten.

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden willen we factoren in kaart brengen die samenhangen met het gebruik van MindDistrict, een web-based CGT-interventie door middel van interviews met behandelaren. We gaan kijken naar eigenschappen van behandelaren, patiënten, de eHealth technologie en de algehele omgeving waarin deze wordt gebruikt. De onderzoeksopdracht zal bestaan uit het opstellen van een interviewschema, het afnemen hiervan bij behandelaren, het (onder begeleiding) analyseren en rapporteren van de onderzoeksresultaten en het uitbrengen van een advies over hoe de onderzoeksresultaten in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Wie zoeken we?

Wil jij helpen om behandelaren en patiënten maximaal gebruik te laten maken van de potentie van eHealth technologie? Heb jij daarnaast affiniteit met eHealth en de (forensische) psychiatrie/geestelijke gezondheidszorg? Beschik jij over goede interviewvaardigheden en deins je er niet voor terug om kritische vragen te stellen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat bieden we?

Transfore biedt een stagevergoeding voor 2,5 dagen per week, conform de CAO GGZ. Ook is het mogelijk om enkele dagen per week aanwezig te zijn op de poli van de Tender in Enschede en/of Almelo.  Het schrijven van een beknopte motivatiebrief en een verkennend gesprek zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure voor deze opdracht.

Begeleiders: 

Intern: Hanneke Kip

Extern: Kevin Krimmel