Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel:
Interior design in health care settings: creating healing environments:
Stress reductie bij bronchoscopie door middel van een Virtual Reality bril met natuurbeeld en -geluid

Aanvullende info
Type opdracht                          Ba

In– of extern?:                            Extern & intern

Hoeveel studenten mogelijk?    1 of 2

Zelf data verzamelen                ja

Type onderzoek                       kwantitatief

Opdrachtbeschrijving:

Onderzoek laat zien dat blootstelling aan natuurbeelden welzijn kan verbeteren, en stress en angst kan verlagen. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de ervaring van patiënten voor, tijdens en na een bronchoscopie onderzoek. Zo’n bronchoscopie is voor patienten erg belastend omdat het invasief is (intuberen van de camera) en er veel op het spel kan staan. Centraal in dit project staat het gebruik van een Virtual Reality (VR) bril waarmee de natuurbeelden vertoond worden met bijpassende natuurgeluiden. In een pilot studie zullen in totaal 40 patiënten deelnemen, verdeeld over 2 groepen: twee inhoudelijk verschillende natuur scenes.

Primaire uitkomstmaten zijn o.a. zelf-gerapporteerde angst, stress, comfort/ongemak, en waargenomen tijdsduur (gemeten direct na de procedure), en continue fysiologische maten voor stress tijdens de procedure gemeten met een smartwatch.

Dit onderzoek loopt in het MST ziekenhuis in Enschede, op de afdeling Longziekten.

Deze opdracht is een vervolg van een al in gang gezet onderzoek. In het voorjaar van 2017 is door een student het experiment gestart (zie referentie these Jansen). Hierin is bij de eerste 10 patienten het experiment uitgevoerd. In deze opdracht hopen we de overige 30 deelnemers op te nemen in de studie. Dit betekent dat alle voorbereidingen al zijn gedaan en er snel kan worden gestart met de dataverzameling.

Wie zoeken we?

Studenten met:

•              een redelijk tot goede beheersing van het Nederlands

•              een enigszins flexibel rooster gedurende maart en april (de patienten komen vooral in de ochtend voor hun scopie, en deze worden vaak pas een dag ervoor gepland).

Wat bieden we?

Een afstudeerplek waarin je kennis maakt met het ziekenhuis als setting, en de kans om op de longafdeling stage te lopen

Begeleiders: 

Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl) ; Thomas van Rompay (t.j.l.vanrompay@utwente.nl)

Literature:

De Kort, Y. A. W., Meijnders, A. L., Sponselee, A. A. G., & IJsselsteijn, W. A. (2006). What's wrong with virtual trees? Restoring from stress in a mediated environment. Journal of Environmental Psychology, 26(4), 309-320.

Dijkstra, K., Pieterse, M., Pruyn, A. (2006). Physical environmental stimuli that turn healthcare facilities into healing environments: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 56(2), 166-182.

Dijkstra, K., Pieterse, M.E. Pruyn, A.T.T. (2008). Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: the mediating role of perceived attractiveness. Preventive Medicine, 47: 279-283.

Kaplan, S. , Berman, M.G. (2010). Directed attention as a common resource for executive functioning and self-regulation. Perspectives on Psychological Science  5(1): 43-57.

Ulrich, R.S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science 224; 420-421.

Jansen, E.M.M. (2017) Effects of nature on stress and anxiety during invasive diagnostic procedures using virtual reality environments. http://essay.utwente.nl/72911/