Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel:  Vermoeidheid en positieve emoties bij mensen met reuma

 

Type opdracht:                                  Ba

In –of extern?:                                   Intern

Max. aantal studenten mogelijk:     2

Begeleiding:                                        Individueel / groep

Zelf data verzamelen?                       Nee, bestaande longitudinale dataset

Type onderzoek:                                 kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij mensen met reuma met een vaak grote impact op hun welbevinden. Het ervaren van positieve emoties kan een bron van veerkracht zijn voor mensen om te gaan met de stress en beperkingen van een chronische aandoening zoals reuma. Een recent door ons uitgevoerde  cross-sectionele studie bij mensen met reuma liet zien dat positieve emoties samen hangen met een betere gezondheidsbeleving zoals een betere mentale gezondheid en sociaal functioneren maar ook met minder vermoeidheid.  

In een longitudinaal onderzoek  hebben mensen met reuma over een periode van een jaar drie keer een vragenlijst ingevuld met onder meer vragen over hun vermoeidheid, ervaren positieve emoties en  hun adaptatie aan de ziekte (depressieve stemming, angst, ervaring van een zinvol leven,  sociale participatie).

Doel van de BA opdracht is te onderzoeken wat de impact van vermoeidheid is op de adaptatie aan reuma, en in hoeverre positieve emoties een rol spelen bij deze adaptatie.

Wie zoeken we?  Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’

Begeleider:  Dr. Erik Taal; vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie; e.taal@utwente.nl