Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Online zelfhulpcursus voor naasten van (chronisch) zieken?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern/intern

Meerdere studenten mogelijk? Nee

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek (interviewstudie)


Opdrachtomschrijving:


Achtergrond

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan wat kanker voor hen betekent. Veel partners worstelen met klachten als somberheid, vermoeidheid, slaapproblemen, angst of zij hebben moeite om de ziekte van de partner te accepteren. Deze klachten worden vaak zoveel mogelijk genegeerd.


De Universiteit Twente heeft – met steun van KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d’HuZes en in nauwe samenwerking met een aantal partners – de online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld voor partners van kankerpatiënten. Deze is gericht op het bieden van hulp bij het omgaan met de veeleisende situatie en op het voorkomen—en verminderen van stress en psychische of fysieke klachten.


We zijn ervan overtuigd dat ‘Houvast, voor elkaar’ niet alleen voor partners van mensen met kanker relevant is, maar dat de cursus ook houvast zou kunnen bieden aan andere familieleden/ mantelzorgers (bv. volwassene kinderen, broers, zussen) en ook voor partners van mensen met andere chronische aandoeningen. Op dit moment is bv. een van onze masterstudenten bezig om te onderzoeken in hoeverre ‘Houvast, voor elkaar’ aansluit bij de behoeften en wensen van partners van mensen die een CVA hebben gehad. Graag willen we dit onderzoek ook uitvoeren onder partners van mensen die een dwarslaesie hebben gehad.


Het onderzoek

Binnen deze opdracht zijn twee kwalitatieve onderzoeken mogelijk. Ten eerste zou onderzocht kunnen worden in hoeverre de cursus aansluit bij de behoeften en wensen van andere naasten dan de partners. Ten tweede zou gekeken kunnen worden of de cursus ook geschikt zou zijn voor partners van mensen die een dwarslaesie hebben gehad.


Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’. Zij hebben een breed netwerk aan ervaringsdeskundigen en zij zullen helpen bij het vinden van deelnemers voor dit onderzoek. Je krijgt tijdens je masteropdracht dus ook inzicht in de structuren en het werkgebied van een patiëntenorganisatie.


Wie zoeken we?

Voor deze onderzoeken zoeken we gemotiveerde masterstudenten die affiniteit hebben met kwalitatief onderzoek. Het betreft interviews met Nederlandse participanten. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarom een vereiste.


Wat bieden we?

Het onderzoek richt zich op een erg actueel onderwerp. Jouw onderzoek biedt praktische aanbevelingen waar de praktijk direct mee aan de slag kan. Daarnaast zal je begeleid worden vanuit de Universiteit Twente en Vereniging blaas-en nierkanker.


Meer info?

Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 489 2092; n.kohle@utwente.nl) of bij Stans Drossaert (053 489 6049; c.h.c.drossaert@utwente.nl)


Begeleider:

Intern: Dr. Stans Drossaert en Nadine Köhle

Extern: Kitty Vos, bestuurslid voor lotgenotencontact Vereniging blaas- en nierkanker (www.blaasofnierkanker.nl)


Extra

Website:

-www.houvastvoorelkaar.nl

-www.blaasofnierkanker.nl