Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Stichting Informele Zorg Twente: Wensen van Jonge Mantelzorgers ten aanzien van een online zelfhulp module

Type opdracht: Stage/ Bachelor/ Master

In –of extern?: Intern/ extern: Standplaats Enschede

Max. aantal studenten mogelijk: 3

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: literatuuronderzoek/ kwalitatief onderzoek/ kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Jonge Mantelzorgers (JMZ) zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar, die zorgen voor of zorgen hebben over een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid (ouder, broer of zus). Naar schatting is in Nederland 1 op de 10 kinderen een jonge mantelzorger. Door de ziekte van het gezinslid krijgen JMZ soms minder aandacht dan hun leeftijdgenoten, moeten zij taken verrichten die niet passen bij hun ontwikkelingsniveau en/of hebben zij weinig tijd voor ontspanning. Hierdoor hebben zij verhoogd risico op eenzaamheid, psychische problemen, en problemen op school. Stichting Informele zorg Twente ondersteunt Jonge mantelzorgers en biedt hiertoe activiteiten aan in 10 Twentse gemeenten. Het hulpaanbod bestaat uit ontspanningsacticviteiten, een tweetal verdiepingscursussen en de mogelijkheid tot individuele ondersteuning. Inmiddels maken zo’n 800 jonge mantelzorgers gebruik van het aanbod van SIZ.


Om het aanbod breder toegankelijk te maken, ook voor Jonge Mantelzorgers van buiten de regio, wil SIZ nu graag, in co-creatie met de jonge mantelzorgers en potentiele verwijzers, een online zelfhulpmodule ontwikkelen. Doel van deze module is om de jongeren informatie, tips en oefeningen te bieden om overbelasting te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Mogelijke onderdelen in deze module zijn: informatie/ tips, psychologische oefeningen, zelftests, online contact met hulpverleners, en lotgenotencontact.


In deze opdracht voer je een onderzoek uit onderl Jonge Mantelzorgers óf onder zorgverleners.


In het onderzoek onder Jonge mantelzorgers ga je op zoek naar de vraag:

In hoeverre bestaat er bij JMZ behoefte aan een online zelf-module, en welke wensen hebben jongeren ten aanzien van de inhoud (bv welke onderdelen) en de vormgeving (bv maximale tijdsbesteding, duur, type technologie, toonzetting, kleurgebruik, etc.)?


In het onderzoek onder zorgverleners ga je op zoek naar de vraag: Op welke manier wordt momenteel door zorgverleners aandacht besteed aan Jonge Mantelzorgers? Welke tips, suggesties of wensen hebben zorgverleners ten aanzien van een online module? En: hoe staan zorgverleners ten opzichte van het meer systematisch aandacht besteden aan Jonge Mantelzorgers (en hoe zou dat kunnen worden ingepast in de praktijk?).


De precieze onderzoeksvraag, aard en omgang van de opdracht wordt bepaald op basis van de type opdracht (master/ bachelor of stage) en op basis van preferenties van student en opdrachtgever.


Wie zoeken we? Actieve, gemotiveerde studenten met affiniteit met de doelgroep. Mogelijk moet er voor de interview af en toe gereisd worden.


Meer info?: Voor meer info kun je contact opnemen met Wesley Elffers van SIZ Twente

Begeleider: Stans Drossaert