Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

INTERNET BEHANDELING VAN DEPRESSIE; NAAR NIEUWE VORMEN VAN ZORGVERLENING.

1Blended care (online/face to face) initiatieven in de Geestelijke Gezondheidszorg; wat is de stand van zaken?

2Betrekken van cliënten bij de ontwikkeling van blended care in de GGZ

3Persuasive Design blended care ter bevordering van therapietrouw

Type opdracht: Ba (1), Ba/MA duo (2), Ma (3)

In –of extern?: Intern standplaats

Meerdere studenten mogelijk? Ja: opdrachten 1,2,3 (per opdracht 1 studs)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief/en literatuur (bij 2)

Opdrachtomschrijving:

Blended care is een combinatie tussen online en face to face behandeling. Steeds meer GGZ instellingen gebruiken deze vorm van behandeling om zo optimale zorg aan te kunnen bieden aan cliënten. Op dit moment si er weing Het aantal toepassingen van blended care is zo divers dat er geen duidelijk beeld bestaat van initiatieven die op dit moment plaatsvinden.

Opdracht 1 BA

Het doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in bestaande blended care initiatieven in Nederland in de GGZ. Oftewel: het ontwikkelen van een blended care topografische kaart. We willen weten welke instellingen blended care uitvoeren, voor welke klachten, hoe de blended care is ontwikkeld en of er al evaluaties hebben plaatsgevonden. Naast het verkrijgen van een overzicht via internet, dient de student contact te zoeken met een aantal instellingen die blended care aanbieden om zo de vragen te kunnen beantwoorden (b.v. d.m.v. interviews). Er wordt gebruik gemaakt van een standaard-formulier voor d e uitvoering van deze opdracht (onderdeel systematic review, data extractie)

Opdracht 2 (Ba/MA)

Bij de ontwikkeling van blended care is het belangrijk om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en waarden van de doelgroep, in dit geval de cliënt. Het betrekken van de cliënt in het gehele ontwikkelproces van blended care tot en met de implementatie is nodig om ervoor te zorgen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep.

Het doel van deze opdracht is om een inzicht te krijgen in de meest effectieve methoden om cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van blended care. De student voert een literatuurstudie uit naar manieren om stakeholders (cliënten) te betrekken bij het implementatieproces. Kan dit het beste via focusgroepen of vragenlijsten? Online of offline? Anoniem of niet anoniem? Hoe vaak? Hoe kunnen cliënten gemotiveerd worden/blijven om een bijdrage te leveren? Op basis hiervan ontwikkelt de student een vragenlijst die in de praktijk gebruikt kan worden om de voorkeuren te meten.De student maakt gebruik van inzichten van uit ander onderzoeksveld over het inschakelen van klanten bij het ontwerp van eHealth. De opdracht sluit aan op onderzoek naar participatie van klanten in eHealthontwerp.

Opdracht 3 (MA)

In een project naar de effectiviteit van blended care wordt samen met behandelaars van een GGZ instelling gekeken hoe blended care het beste vormgegeven kan worden zodat het de gebruikers motiveert (persuasief design). Dit wordt gedaan in het kader van angst- en depressietherapie. Er zijn een aantal werksessies met de behandelaars georganiseerd waarin de blended care therapie vormgegeven werd. Van deze sessies zijn geluidsopnamen gemaakt.


Het doel van deze opdracht is het analyseren van de werksessies om zo te komen tot een aantal randvoorwaarden voor een persuasief design blended care, dat behandelaars motiveert. We onderzoeken in deze opdracht hoe blended care het beste kan worden vormgegeven (persuasief design) en waarom (waarden en behoeften).De student experimenteert met scenario’s voor persuasieve designs gebruik makend van het Persuasive System design model van Kukkonen en de modellen die voortgekomen zijn uit het onderzoek naar adherentie aan online behandelingen (thrapietrouw), promotieonderzoek Kelders. De studenten egbruiken de CeHRes-roadmap en de Ehealthwiki.org toolkit als leidraad voor hun onderzoek.

Wie zoeken we? Een gemotiveerde en assertieve student met interesse voor de inzet van eHealth in de GGZ. De student dient zelfstandig te zijn en te beschikken over goede analysevaardigheden.

Wat bieden we? Een interessante opdracht passend bij een nieuwe ontwikkeling in de GGZ: blended care. Deze vorm van zorg is niet vaak systematisch onderzocht, waardoor het een interessant nieuw onderzoeksveld is. De studenten werken samen met de onderzoekers van de VU, die in september hiervoor aangesteld worden. De studenten maken deel uit van een afstudeerkring eHealth op de UT.

Meer info?:

dr. Lisette van Gemert, j.e.w.c.vangemert-pijnen@utwente.nl

dr. Marjon Witting, m.witting@utwente.nl, 053 4893917

Begeleider: dr. Lisette van Gemert en dr. Marjon Witting

logo cehres lisette