Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

GBM01 - Determinanten voor gebruik prestatie bevorderende middelen bij recreatieve sporters


Type opdracht: Ba / Ma

In –of extern: Intern

Max. aantal studenten: 4

Zelf data verzamelen: Ja

Type onderzoek: Kwantitatief


Opdrachtomschrijving:

In 2003 is in Nederland door TNO voor het laatst onderzoek uitgevoerd naar de determinanten van het gebruik van prestatie verhogende middelen in fitnesscentra. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het TPB-model. Geconcludeerd werd dat bij de fitnessbeoefenaars in de steekproef de volgende sociaalpsychologische determinanten een directe invloed hebben op de intentie tot gebruik van prestatie bevorderende middelen (doping):

1) een permissieve opvatting over het gebruik van doping (persoonlijke norm)

2) de verwachting dat het gebruik van deze middelen voordelen heeft voor de prestaties (beliefs)

3) het vermoeden dat anderen in de directe omgeving gebruiken

Echter, de TNO studie richtte zich alleen op bezoekers van fitnesscentra waardoor de steekproef voornamelijk mannen bevatte (84%). Ook werden alleen de determinanten uit het TPB model gebruikt. Het zou interessant kunnen zijn om ook cognities uit de Protectie Motivatie Theorie (PMT) van Rogers (1975) te onderzoeken zoals waargenomen kwetsbaarheid en responskosten.


Voor deze opdracht ga je een online survey verrichten om sociaal psychologische determinanten voor gebruik van prestatie bevorderende middelen te detecteren onder recreatieve sporters (racefietsen, hardlopers, fitness).


Vragen die beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 

-Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen t.a.v. cognities voor gebruik van prestatie bevorderende middelen?

-Zijn er verschillen tussen de verschillende takken van sport t.a.v. cognities voor gebruik van prestatie bevorderende middelen?


Wie zoeken we


Begeleider:

Dr. LMA Braakman-Jansen


Literatuur:

-http://www.dopingautoriteit.nl/media/files/documenten/2009/Rapportvolledig.pdf

-Wiefferink CH, Detmar SB, Coumans B, Vogels T, Paulussen TGW. Social psychological determinants of the use of performance-enhancing drugs by gym users. Health education research, 2008 (23): 70-80.