Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Automatisch vermoeid?

Identificatie en beïnvloeding van automatische processen bij vermoeidheidAanvullende info

Type opdracht Bachelorthese in Dutch or English

In– of extern?: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatiefOpdrachtbeschrijving:

Wie voelt zich niet soms moe? Na lichamelijke of psychische inspanning is de energie even op en moet de batterij weer worden opgeladen. Moeheid zien we over het algemeen als een waarschuwingssignaal om kalmer aan te doen. Vanuit dit oogpunt is het gezond om moeheid te kunnen ervaren en is vermoeidheid geen klacht. Echter, voor veel mensen leiden vermoeidheidsklachten tot beperkingen in hun dagelijks leven, zij kunnen niet op de manier in hun werk, vrije tijd en sociale relaties participeren als ze graag zouden willen. Vaak staat de ernst van de vermoeidheid in geen verhouding tot de activiteit die is uitgevoerd of de inspanning die is geleverd.

Zelfmanagement benaderingen kunnen helpen om vitaler te worden en het dagelijkse leven zinvol in te richten. Deze interventies gaan uit van de beïnvloeding van reflectieve zelfregulatie processen door bijvoorbeeld bewustwording en oefeningen.


In deze opdracht gaan jullie een nieuwe route exploreren in het onderzoek naar vermoeidheid en vitaliteit. Jullie bestuderen automatische psychologische processen bij vermoeidheid en vitaliteit door een impliciete test (IAT) voor vermoeidheid en vitaliteit te verbeteren en deze af te nemen bij mensen die meer of minder vermoeid zijn. Jullie zetten eerste stappen om automatische processen die gerelateerd zijn aan vermoeidheid en vitaliteit te beïnvloeden met behulp van een cognitive bias retraining voor vitaliteit en tegen vermoeidheid.


Wie zoeken we?

Studenten die al eerste ervaringen hebben opgedaan met het meten van impliciete processen (zoals in de BA module Health Psychology & Applied Technology) en die geïnteresseerd zijn hun basis kennis en vaardigheden uit te breiden en toe te passen op vermoeidheid en vitaliteit.


Wat bieden we?

Je participeert in de onderzoekslijnen over vermoeidheid en onbewuste processen aan de UT en doet inhoudelijk en methodologisch vernieuwend onderzoek.


Begeleiders:

Dr. Christina Bode UT, Department Psychology, Health & Technology

Dr. Marcel Pieterse UT, Department Psychology, Health & TechnologyLiteratuur:

Klaus, O. (2016). First indications of the effectiveness of an IAT in modifying attentional bias regarding tiredness or vitality. Master theses Health Psychology & Technology, University of Twente.

Greenwald, A. G., Farnham, S., & Diener, E. (2000). Using the Implicit Association Test to Measure Self-Esteem and Self-Concept. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 1022-1038.

Wiers, R.W., Rinck, M., Kordts, R., Houben, K. & Strack, F. (2010). Retraining automatic action-tendencies to approach alcohol in hazardous drinkers. Addiction 105(2): 279-287.

Mogoase, C., David, D., & Koster, E.H.W. (2014). Clinical efficacy of attentional bias modification procedures: An updated meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, doi: 10.1002/jclp.22081