Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:


Een nieuw stoppen-met-roken programma voor patiënten in het ziekenhuis: ervaringen van patiënten en counselors met een combinatie van face-to-face en online counseling


Aanvullende info

Type opdracht                          Ba

In– of extern?:                            Intern (& extern)                                                                        

Hoeveel studenten mogelijk?    1                                    

Zelf data verzamelen                ja (beperkt)

Type onderzoek                       Kwalitatief    


Opdrachtbeschrijving:

Het MST heeft al enkele jaren een effectieve stoppen-met-roken polikliniek voor patiënten en bezoekers. Twee jaar geleden is de geprotocolleerde face-to-face behandeling verder ontwikkeld naar een blended care interventie: afwisselend face-to-face en online counseling. Doel is om een meer gebruiksvriendelijke en tevens effectievere behandeling te ontwikkelen. Hieraan werkte ook Tactus Verslavingszorg mee, die veel ervaring heeft met het ontwikkelen van online behandelprogramma’s, zoals RokendeBaas.nl.

In semi-gestructureerde interviews zijn de gebruikerservaringen met dit Blended Smoking Cessation Treatment (BSCT) verzameld. Hiervoor werden zowel patiënten die aan het programma deelnamen, als de bij de BSCT betrokken counselors geinterviewd.

De interviews zijn al getranscribeerd en in een eerdere afstudeeropdracht geanalyseerd. Deze opdracht houdt in de analyse opnieuw te doen (na het verzamelen van aanvullende data), ditmaal met een grondiger aanpak met meer diepgang.


Wie zoeken we?

  • Student met interesse voor multidisciplinaire samenwerking in het domein van eHealth, en met een goede beheersing van het Nederlands (de data bestaan uit nederlandstalige interviews)
  • Student met bereidheid de these in het engels te schrijven

Wat bieden we?

Een afstudeerplek waarin je kennis maakt met het ziekenhuis als setting voor counseling, met verslavingszorg, en waarin je inzicht krijgt in principes van blended care


Begeleiders: 

Lutz Siemer (l.siemer@utwente.nl); Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)


Literature smoking cessation:

Bock, B., Graham, A., Sciamanna, C., Krishnamoorthy, J., Whiteley, J., Carmona-Barros, R., Niaura, R., & Abrams, D. (2004). Smoking cessation treatment on the internet: Content, quality, and usability. Nicotine Tob Res, 6(2), 207-219. doi: 10.1080/14622200410001676332


Christenhusz, L.C.A., Prenger, H.C., Pieterse, M.E., Seydel, E.R. & Van der Palen, J. (2012). Cost-effectiveness of an Intensive Smoking Cessation Intervention for COPD Outpatients. Nicotine & Tobacco Research, 14(6): 647-663; doi: 10.1093/ntr/ntr263

http://www.jmir.org/2008/5/e39/


Literature Blended treatment:

Wentzel, J., van der Vaart, R., Bohlmeijer, E. T., & van Gemert-Pijnen, J. E. (2016). Mixing Online and Face-to-Face Therapy: How to Benefit From Blended Care in Mental Health Care. JMIR mental health, 3(1).

Postel, M. G., Witting, M., & Gemert-Pijnen, J. E. W. C. v. (2013). Blended behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. DTH : kwartaaltijdschrift voor directieve therapie en hypnose, 33(3), 210-221.


User experience:

Roto, V., Law, E., Vermeeren, A., & Hoonhout, J. (2011). User Experience White Paper. Bringing clarity to the concept of user experience. Result from Dagstuhl Seminar on Demarcating User Experience, September 15-18, 2010.